За ко­жа­та на един гайджин

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Кар­лос Гон из­б­ра да е бег­лец от япон­с­ка­та пра­во­съд­на сис­те­ма, но жи­во­тът му те­пър­ва ще ста­ва по-сло­жен

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.