Capital

Ка­ра­тис­ти в тек­с­тил­на фаб­ри­ка

-

Ку­пу­ва­чът е дру­жес­т­во, приб­ли­же­но до „Хи­мим­порт“, кре­ди­ти­ра­но за цел­та с 9.5 млн. ев­ро от ЦКБ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria