Capital

СНИМ­КА НА СЕДМИЦАТА

- | Reuters

Мъж вър­ви по за­си­пан с вул­ка­ни­чен прах път от из­риг­ва­щия вул­кан Та­ал в Та­га­тай, Фи­ли­пи­ни

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria