Capital

8

-

мл­рд. ев­ро е об­ща­та су­ма, ко­я­то Бъл­га­рия ще мо­же да из­пол­з­ва, за да смек­чи пос­ле­ди­ци­те от пре­хо­да към нис­ко­въг­ле­род­на ико­но­ми­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria