Capital : 2020-01-18

ТЕМА НА БРОЯ : 18 : 16

ТЕМА НА БРОЯ

16 | K | ТЕМА НА БРОЯ K| Полезен обем през месец януари за периода 2016-2020 г, в млн. куб.м 350 25 300 20 250 15 200 150 100 1/2016 10 5 0 1/2016 P 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 Язовир Цонево P 30 350 25 300 P 20 250 15 10 5 1/2016 200 150 100 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 35 30 25 20 15 10 5 0 1/2016 15 10 5 1/2016 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 1/2017 1/2018 1/2019 1/2020 Източник: МОСВ КАПИТАЛ | 17–23 януари 2020 г. | capital.bg Язовир Студена Язовир Дяково Язовир Тича Язовир Асеновец Язовир Бели Искър общ обем Студена ниво на водата Тича Цонево Асеновец Дяково Бели Искър