Capital : 2020-01-18

ФИНАНСИ | : 49 : 47

ФИНАНСИ |

47 | K2 ФИНАНСИ | Визията на изпълнител­ния директор на „Телелинк“е за разширяван­е в региона, но засега без придобиван­ия Q Иван Житиянов | снимка Надежда Чипева > КАПИТАЛ capital.bg | 17–23 януари 2020 г. |