Capital

СНИМ­КА НА СЕДМИЦАТА

-

Пя­съч­на бу­ря се приб­ли­жа­ва до фер­ма, се­ве­ро­за­пад­но от Дъ­бо, Ав­с­т­ра­лия

 ?? | Reuters ??
| Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria