Capital

7.5 %

-

е сред­на­та до­ход­ност от пър­вок­лас­ни офис пло­щи в Со­фия през 2019 г. по дан­ни на Cushman&Wakefield Forton.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria