Capital

26%

-

е уве­ли­че­ни­е­то на при­хо­ди­те от дей­ност­та на „Тейк а кейк“през 2018 г. спря­мо пред­ход­на­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria