Capital : 2020-01-25

NEWS : 2 : 2

NEWS

21-ва конференци по е-Управление ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО Е-УПРАВЛЕНИЕ 05.03.20 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН За партньорст­ва: ictevents@economedia.bg capital.bg/e-Government