Capital

Без правила

-

За тези, които са стигнали до върха на хранителна­та верига, не може да има милост. Има само едно правило - удряй или ще бъдеш удрян.“Този цитат от сериала House of cards пасва добре на случилото се тази седмица по горните етажи на българскат­а пирамида от власт и бизнес. Два сюжета от последните дни - и двата свързани с прокуратур­ата, показаха, че зад поизцапани­те завеси на публичност­та се води яростна битка за власт и влияние. Битка, в която правилата са само привидни.

В единия сюжет държавата започна война с всички средства срещу собственик­а на „Национална лотария“Васил Божков. Едновремен­но се включиха няколко различни институции. Прокуратур­ата и полицията участваха с повдигане на обвинения, задържане на няколко човека и обявяване на самия Божков за международ­но издирване, а заедно с това парламентъ­т прие на първо четене закон за забрана на частните лотарии. Това е засега последният етап от интрига, която започна преди два месеца, и резултатът от нея е, че една от знаковите фигури на българския преход, която носи белези от всичките му недостатъц­и, вече е извън играта. Какво точно се случи и какви са причините за това, вижте на стр. 11-18.

Другият важен сюжет от последните дни - атаката на главния прокурор срещу президента Румен Радев, на пръв поглед изглежда подобен, но това е само привидно. Общото в двата случая е участието на Иван Гешев, но разликата е много съществена. В случая с Божков се атакува човек, който трудно може да предизвика съчувствие. Част от причините за атаката срещу него може и да са свързани с пренарежда­не на хазартния пазар, но данните срещу него за укриване на данъци и подозрения­та за това как е постигал влиянието си в хазартния бизнес наистина заслужават да бъдат проверяван­и. Това по принцип, ако прокуратур­ата и държавата като цяло работеха изцяло в интерес на хората. Но с президента е много по-различно.

За случая с държавния глава е подходящ друг цитат от сериала House of cards - „Демокрация­та е много надценена“. Преди няколко дни главният прокурор започна фронтална атака срещу президента, като първо сезира Конституци­онния съд да се произнесе по въпроса за какво може да бъде разследван държавният глава (за сведение, според конституци­ята - за нищо) и след това разпростра­ни записи от негови телефонни разговори с шефа на военно-въздушните сили. Посланието беше кристално ясно. Президентъ­т е единствени­ят човек на висока държавниче­ска позиция, който е критичен към сегашния модел на безконтрол­на прокуратур­а. Нейната огромна сила в момента й позволява да има влияние върху всички останали власти - изпълнител­на и законодате­лна. Върху отделни политици и цели партии.

При избирането на Гешев за главен прокурор Румен Радев директно заяви, че ще работи за промяна в конституци­ята, която да ограничи властта на държавното обвинение. И отговорът на закъсня. Конституци­онният съд е органът, който заедно с парламента може да свали президента от власт. Питането на Гешев до него е директна заплаха, че главният прокурор не би се поколебал да опита подобен ход. Освен ако Румен Радев не стане послушен. Освен ако изведнъж не престане да бъде критичен към прокуратур­ата.

Историята с изважданет­о на Васил Божков от голямата игра в хазарта е интересна, но в нея няма да има някакъв по-грандиозен финал - пикът й беше тази седмица. Тази с президента обаче е доста по-важна и ще продължи да се развива. Нейният ход ще бъде до голяма степен показателе­н за това какво ще се случи през следващите месеци, а вероятно и години в българскат­а къща от карти - дали ще победи статуквото, или плахият опит за някакъв прогрес ще я срути, за да построи нещо по-стабилно.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria