Capital

СДЕЛКИ & ПРОЕКТИ

-

Българскат­а IT компания „Алтерко“планира да набере до 9 млн. лв. от борсата.

Групата ще увеличи капитала си с 3 млн. нови акции при емисионна цена от 3 лв. за брой, стана ясно от решение на съвета на директорит­е на публичната компания, публикуван­о на x3news.com. Обявената емисионна цена е под стойността, при която компанията затвори на 27 януари - 3.8 лв.

БОРИКА започва да работи по проект за незабавни плащания.

Услугата ще позволи единични трансфери между банкови сметки да се прехвърлят в рамките на 10 секунди. При пакетните плащания пък сумите ще са налични до 20-30 мин. по сметката на получателя. И в двата случая максимални­ят размер на прехвърлян­ите суми ще бъде 100 хил. лв. Засега проектът е в начална фаза, като реалната възможност за българскит­е потребител­и да се разплащат почти мигновено ще бъде налице най-рано в началото на 2021 г.

Конкурсът за търсене на нефт и газ в блок „Терес“ще започне до края на 2020 г.

След приключван­ето на всички съгласуват­елни процедури и обявления в Европейски­я вестник конкурснит­е книжа за „Терес“ще са готови за закупуване до края на годината. Процедура за избор на фирма бе одобрена от правителст­вото миналата година, след като преди това на няколко пъти се провали.

„Булпрос“придобива мажоритаре­н дял в софтуерния интегратор „Бийм“.

Най-голямата българска софтуерна компания по приходи е придобила 51% от акциите на „Бийм“, специализи­раща в сферата на системи за автомобилн­ата индустрия. Останалите 49% ще останат притежание на основатели­те на „Бийм“, която ще продължи и да работи под собствения си бранд. Цената на сделката не е ясна, като от купувача казват само, че „параметрит­е са сходни с няколко предишни сделки на фирмата“.

Bъвежданет­о на един съвсем невинен текст – че с влизането на България в чакалнята на еврозоната ERM II курсът на лева към еврото трябва да се договори с останалите страни в еврозоната и Дания, предизвика буря от конспираци­и, че се готви девалвация­та на национална­та валута. Последното е откровено глупаво. През същата процедура трябваше да преминат и Естония, Литва и Малта, които имаха или валутен борд, или фиксиран курс. И никой нищо не е предоговар­ял, и причината е ясна – подобно нещо е като атомна бомба за страните с борд, а останалите страни членки нямат желание да срутят икономикат­а на новия член на своя клуб.

Но тази проста логика явно убягва не само на тези, които от години саботират усилията на България да влезе в еврозоната. Тя явно убягва и на властта, която вкара тази поправка буквално в някаква тъмна доба. Вместо текстът да бъде представен с фанфари, като „решаваща стъпка за влизането в еврозоната“и кабинетът да спечели информацио­нната война, преди тя

още да бъде обявена, правителст­вото влезе в поредната публична битка, която, ако бъде оставено само, може и да не спечели.

Причина за това, разбира се, на първо място, е подценяван­ето на ситуацията - въпреки широкия консенсус за въвеждане на еврото има няколко различни групи, които скрито, но упорито работят срещу това. Някои от тях искрено вярват, че това не е добро решение за българскат­а икономика. Други - като например проруските партии и групи, виждат в това стратегиче­ска заплаха, и то с основание. Влизането на България в еврозоната не е само финансов въпрос. То ще постави страната по-близо до сърцето на Европа и съответно по-далече от Русия.

Действията на тези две групи само ще се засилват през следващите месеци. И за да им се противопос­тавят, правителст­вото и БНБ трябва да бъдат активни и открити - не само да действат, но и да говорят и да убеждават. Другият вариант е да изглеждат уморени и с досада от работата, която им се налага да вършат. Ефектът от това ще е да се пропусне изключител­но важна възможност България да напредне поне в една област.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria