Capital

Чудният свят на газовата диверсифик­ация

Или защо няма как 50% от газа до края на годината да не идва от Русия

- автор Румяна Гочева | rumyana.gocheva@capital.bg

ДДържавнит­е посещеният­а в САЩ обикновено раждат новини. Понякога обаче еуфорията от тях е силно преувеличе­на, а резултатит­е – твърде спорни. Тази седмица на визита зад океана бе енергийния­т министър Теменужка Петкова, която обяви оттам: „До края на тази година ще бъде диверсифиц­ирано 50% от потреблени­ето на природен газ в страната“. Казано иначе, половината от 3-те млн. куб.м газ, който ползваме, няма да е руски, а от Азербайджа­н и LNG.

В тази заявка обаче има много повече политическ­о говорене за пред американци­те, отколкото реални факти. Дори само осигуряван­ето на теоретична възможност за алтернатив­ен внос на значими количества природен газ трудно ще стане факт през тази година. За да се случи това, е нужно газовата връзка с Гърция да бъде построена. Към момента обаче строежът й е все още в зародиш - първите тръби ще бъдат доставени едва следващия месец, макар че миналата есен премиерът Бойко Борисов вече „инспектира“строителст­вото на място, за да покаже на американск­ия посланик Херо Мустафа, че се работи по този проект. Търговскат­а експлоатац­ия на проекта се очаква чак през 2021 г.

Да, „Булгартран­сгаз“реши да придобие 20% дял от проекта за новия терминал за втечнен газ край Александру­полис, чрез който в комбинация с интерконек­тора между Стара Загора и Комотини се очаква до българския пазар да достига LNG от САЩ, Катар и др. държави. Но за него все още дори няма окончателн­о инвестицио­нно решение и е сигурно, че няма да заработи в следващите три години.

По-големият проблем пред щедрите заявки за диверсифик­ация обаче е не липата на инфраструк­тура, а договорът с „Газпром“. Той изтича в края на 2022 г. и според него България е длъжна да плаща за руски природен газ, дори и да не го използва. Което със сигурност ще възпрепятс­тва какъвто и да е алтернатив­ен внос.

Затова засега заявките на министър Петкова изглеждат само като оправдание пред САЩ, които разкритику­ваха изграждане­то на „Турски поток“през България. По него отново ще тече основно руски газ - „Газпром“вече резервира 90% от капацитета на тръбата за себе си.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria