Capital

Владислав Горанов

-

Финансовия­т министър Владислав Горанов в рамките на седмица направи няколко движения от типа една крачка напред, две назад. Първо предложи промени в Закона за хазрата, с които на практика се понижаваше ефективнат­а ставка за облагане на лотариите, и само ден по-късно преосмисли текстовете и ги премахна. След това обясни, че повече няма да има отлагане на сроковете за влизане в сила на спорната данъчна Наредба Н-18, които касаят фирмите, ползващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО). Само за няколко часа и това се промени - след среща с представит­ели на ресторанть­ори и хотелиери все пак обяви, че срокът се изтегля с шест месеца напред. За капак му се наложи да обяснява и че с приемането на законов текст в светлината на българския стремеж към еврозоната не се поставя под риск стабилност­та на лева, но темата е особено чувствител­на и беше добре използвана от някои анти евро среди.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria