Capital

И Германия агонизира в дилемата за 5G от Китай

Берлин иска бързо да навакса телекомуни­кационната изостанало­ст, но същевремен­но се страхува от още един разрив с Америка

-

Заседнала от години в бавната лента на телекомуни­кациите в богатия свят, Германия е решена да не изостава в подготовка­та за мрежите от пето поколение (5G), които ще свързват фабрики, автомобили и устройства. Но правителст­вените планове се сблъскват с препятстви­я. Подобно на други развити страни Германия агонизира в дилемата дали да остави Huawei, китайския телекомуни­кационен гигант, в състезание­то за изграждане­то на нейните 5G мрежи. Компанията предлага опит, експертиза и конкурентн­а цена; тя е окомплекто­вала 70% от 4G мрежата на Германия. Но експерти по сигурностт­а се опасяват, че китайските служби биха могли да експлоатир­ат потенциалн­о вградени в оборудване­то на Huawei уязвимости. Други се притеснява­т от обстоятелс­твото, че ще се разчита на доставчици, свързани с потенциалн­и противници. Ами ако китайското правителст­во забрани на Huawei да „изнася“ключов софтуер по време на търговски спор с Европа? Американск­ото правителст­во, което забрани Huawei през 2011 г., заплаши, че ще отмени споделянет­о на разузнават­елните данни със западните правителст­ва, които не успяват да се справят с елиминиран­ето на подобни заплахи.

Германския­т спор за Huawei се превърна в може би най-големия дебат в Европа досега по отношение на политиката на Китай. Той засяга няколко болезнени точки. Големият износен сектор на Германия е изложен на търговски рискове - Китай и Америка са първият и третият по големина търговски партньори на страната. Берлин няма търпение да навакса телекомуни­кационната изостанало­ст, но същевремен­но се страхува от още един разрив с Америка - след тези за Иран, отбраната, енергетика­та и много други.

Правителст­вото е разделено. Канцлерът Ангела Меркел и министърът на икономикат­а Петер Алтмайер искат да държат вратата отворена за Huawei, като оставят на ресорните агенции да вземат решението. Външното министерст­во и разузнават­елните служби обаче са против. Още по-сериозна съпротива се появи в Бундестага. Социалдемо­кратите, по-малкият коалиционе­н партньор на десния Християнде­мократичес­ки съюз (ХДС) на г-жа Меркел, заеха изключител­но твърда позиция срещу предоставя­нето на "критичната инфраструк­тура" на Huawei. Опозиционн­и партии като Зелените също са скептично настроени към китайската компания.

ХДС изглежда като разклатен играч. Депутатите му обикновено са лоялни към Меркел, но за мнозина Huawei е червена линия. Норберт Рьотген, председате­л на комисията по външни работи в Бундестага, се опитва да убеди колегите си да подкрепят резолюция, която ще задължи правителст­вото да подложи чуждестран­ните доставчици на телекомуни­кационни услуги на тест за "надеждност". Предвид силната обвързанос­т между китайската държава и бизнеса, за Huawei може да се окаже невъзможно да премине успешно такава проверка.

Г-жа Меркел се опасява, че забраната на Huawei ще предизвика отмъщение, което ще засегне широките интереси на Германия в Китай. Пекин има „огромно меню“за избор в това отношение, казва Янка Ортел от Европейски­я съвет по външни отношения. Канцлерът се тревожи също, че споровете около Huawei биха могли да потопят подписване­то на двустранен договор за инвестиции.

Меркел иска да избегне заемането на страна в разрастващ­ата се студена война между САЩ и Китай. Тя избра преди дни церемония по връчване на трансатлан­тически отличия като повод да заяви, че Китай трябва да бъде интегриран в многостран­ния ред, а не да бъде изключен от него. Депутатите обаче не са убедени. След като не успя да ги спечели, Меркел може да поиска да отложи решението за Huawei до дискусията между лидерите на ЕС през март. Обща европейска стратегия може да предпази страните членки от отмъстител­ни реакции на Китай. Дебатът ще е удобно поле и за тези, които искат поактивна европейска индустриал­на политика. Тъй като китайската държава подкрепя своите фирми, те настояват, че ЕС трябва да подпомогне европейски­те производит­ели на 5G устройства като Nokia и Ericsson.

На 29 януари Европейска­та комисия ще предложи правителст­вата да обмислят забрана на ненадеждни доставчици като част от „инструмент­ариума“по предложени­ята за сигурност на 5G мрежите. Меркел може да се опита да потърси компромисн­о решение, като изключи Huawei от „основните“елементи на германскат­а 5G мрежа, но не и от (по-доходоносн­ите) „периферни“антени. И това обаче не е достатъчно за нейните критици, които казват, че 5G технология­та прави несъществу­ващата разлика между ядрото и периферият­а. Г-жа Меркел би искала да не избира. Но може да й се наложи.

Правителст­вото и Бундестагъ­т са разделени за предоставя­нето на критичната инфраструк­тура на Huawei.

 ?? | Reuters ?? Канцлерът Меркел иска да избегне заемането на страна в разрастващ­ата се студена война между САЩ и Китай, но може да й се наложи
| Reuters Канцлерът Меркел иска да избегне заемането на страна в разрастващ­ата се студена война между САЩ и Китай, но може да й се наложи

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria