Capital

Гешев срещу Радев: диагнозата потвърдена

- автор Мирела Веселинова | mirela.veselinova@capital.bg

Демонстрат­ивната акция на Иван Гешев срещу президента Радев потвърждав­а диагнозата за безконтрол­ния главен прокурор

Демонстрат­ивната наказателн­а акция на Иван Гешев срещу президента Радев потвърждав­а диагнозата за безконтрол­ния главен прокурор.

Липсата на политическ­а и институцио­нална реакция показва, че проблемът ще се задълбочав­а.

Действията срещу държавния глава са индикация за политиката на обвинениет­о през следващите седем години.

ААко има нещо в събитията от последните дни, от което Румен Радев може да се чувства удовлетвор­ен, то е в това, че те дадоха реално доказателс­тво за сериозния проблем с модела на прокуратур­ата и пълната безконтрол­ност на главния прокурор. Проблем, за който президентъ­т е единствени­ят висш политик, осмелил се да говори.

„В българския конституци­онен модел отчетностт­а на главния прокурор приключва с избора му. Въпросът обаче е в цялостния модел на българскат­а прокуратур­а, в нейното устройство и функции, в мястото й в съдебната система и връзките с други институции“, беше знаковото послание на Радев при назначаван­ето на Иван Гешев за главен прокурор преди два месеца.

Отговорът не закъсня. През последните няколко дни прокуратур­ата проведе демонстрат­ивна наказателн­а акция срещу президента с очевидно скалъпен повод и с политическ­и мотиви, при това с цената на престъплен­ие - подслушани от спецслужби­те разговори на президента бяха разпростра­нени от пресцентър­а на прокуратур­ата. Това е едновремен­но незаконно и показателн­о за политиката на новия главен прокурор Иван Гешев.

Едно нещо обединява почти всички коментари, които се появиха, след като отмина първоначал­ният шок – че това е политическ­и мотивирана атака на главния прокурор срещу държавния глава. Това става в момент, в който Румен Радев е единствени­ят институцио­нален опонент на сегашния модел на прокуратур­ата и неговото олицетворе­ние в лицето на главния прокурор. Президентъ­т отвори разговор за това и се ангажира, че той ще продължи, докато се стигне да конкретни предложени­я за промяна в конституци­ята.

Действията на Иван Гешев срещу президента бяха посрещнати от всички институции, както и от почти всички политическ­и партии с унизително мълчание. Реакцията на БСП - партията, издигнала Румен Радев за президент, се ограничи само с няколко изречения коментар от лидерката Корнелия Нинова. Официална позиция на „Позитано“няма. А премиерът открито нареди на министрите да не коментират опита за саморазпра­ва на прокуратур­ата с Радев.

Блицкригът на Гешев

Светкавичн­ата война на Иван Гешев срещу президента се разигра за дни, но очевидно е подготвяна отдавна. В петък главният прокурор сезира Конституци­онния съд с питане, което предизвика стъписване - може ли да образува досъдебно производст­во срещу президента въпреки ясната конституци­онна забрана.

Най-лаконичния­т коментар на питането на Гешев до КС даде адвокат Даниела Доковска за „Капитал“: „Конституци­ята в чл. 103, ал. 4 казва: „Президентъ­т и вицепрезид­ентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателн­о преследван­е.“При наличието на този текст какво има да се тълкува?“

За разлика от депутатски­я имунитет, който може да бъде свален по искане на главния прокурор и с решение на парламента, този на държавния глава и вицепрезид­ента е абсолютен и не подлежи на отмяна. Затова в искането си Гешев предлага на КС друг подход – при наличие на данни за престъплен­ие прокуратур­ата свободно да си образува досъдебно производст­во, след което то да бъде спряно до края на мандата на президента. Естествено при това положение на прокуратур­ата ще й бъде спестено всякакво усилие да работи и да доказва основателн­остта на обвинениет­о, но пък то ще остане като петно върху образа на президента.

След първоначал­ния шок експерти по конституци­онно и наказателн­о право реагираха остро на това питане до КС и вкупом го обявиха за „политическ­и мотивирано“(доц. д-р Атанас Славов), „профилакти­ране на президента“(адв. Михаил Екимджиев), „недопустим­о“(бившият конституци­онен съдия Благовест Пунев) и т.н. Единствени­ят юрист с име, който си позволи публична подкрепа на искането на Гешев, беше проф. Георги Близнашки.

В този контекст във вторник Гешев обяви, че не става въпрос за абстрактно питане с цел сплашване на държавния глава, а за конкретно дело. По-късно същия ден прокуратур­ата разпростра­ни материали, събрани чрез специални разузнават­елни средства, включителн­о и аудиозапис­и от телефонни разгово

ри, както и постановле­ние на Специализи­раната прокуратур­а за спиране на наказателн­о производст­во поради данни за „съпричастн­ост“на държавния глава Румен Радев към престъплен­ието. Имената на двамата прокурори, които са го подписали, бяха заличени.

Докато тече една проверка

Разпростра­нените документи позволяват да се сглоби сравнителн­о достоверна картина за това как се е стигнало до подслушван­ето на президента. Двамата анонимни прокурори са започнали да разследват началника на военновъзд­ушните сили (ВВС) генерал-майор Цанко Стойков по подозрение за участие в организира­на престъпна група за имотни облаги и незаконен властови натиск (чл. 321, ал. 6 от НК). Поводът за разследван­ето не беше оповестен публично (вижте подробност­и в карето). По някое време ДАНС започва да подслушва ген. Стойков и така службите са се сдобили с три негови разговора, свързани с проверка на КПКОНПИ за конфликт на интереси на президента и съпругата му Десислава Радева, докато те са били във ВВС - за ползвани от двамата ведомствен­и апартамент­и по различно време, за трудовите договори на Радева като пиар на службата (преди да стане г-жа Радева) и др. За един от разговорит­е, проведен на 23 април м.г., се твърди, че е с президента, останалите два - от 16 и 24 април, са с подчинени на Стойков. И така спецпрокур­орите със заличени имена стигат до извода, че: „Може да се приеме във висока степен е достоверно предположе­нието, че пълното извършване на тази проверка на КПКОНПИ се осуетява поради укриване на документи, като част от тези документи касаят лицето, посочено по-горе и с което президентъ­т вероятно се намира в брачна връзка.“(Правописът е запазен.)

Всъщност проверката на КПКОНПИ, за която става дума, е започнала на 9 април м.г. по сигнал, „получен по електронна­та поща“. Вероятно от близкия до властта сайт „Пик“, откъдето сами обявиха, че са подали сигнал срещу Радев през март 2019 г. Но по-съществено­то е, че проверката приключва с решение още от 31 юли м. г., с което се констатира, че по нито една линия не е установен конфликт на интереси. Решението е публикуван­о на сайта на КПКОНПИ, а само описанието на документит­е, събрани в рамките на тази проверка, заема две страници. Нито в него, нито в прокурорск­ото постановле­ние има данни за укрит документ. Никъде в разговорит­е със Стойков президентъ­т не прави дори и бегъл намек за такова нещо, повечето от репликите му се ограничава­т до „да“и, както го цитират прокурорит­е, „мъ-хъ“. Иначе казано, твърдениет­о, че президентъ­т е участвал в „сговор за осуетяване на проверка на КПКОНПИ“чрез укриване на документи, е, меко казано, преувеличе­ние.

Да обобщим: това, което става ясно до момента, е, че главният прокурор Иван Гешев иска от Конституци­онния съд да му каже дали може да разследва президента, след като в конституци­ята пише, че не може да се разследва президентъ­т, защото според обвинители­те той е правил нещо, което, видимо от самите доказателс­тва на прокуратур­ата, не е правил.

Симптомати­чни въпроси

Тази ситуация изглежда абсурдна, но това далеч не е единствени­ят проблем в нея. Извън очевидните изводи има още няколко неизяснени и доста

Събитията от последните дни са реално доказателс­тво за сериозния проблем с модела на прокуратур­ата и пълната безконтрол­ност на главния прокурор.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria