Capital

Китайската година на коронавиру­са

Ако заразата не бъде овладяна бързо, щетите за китайската и глобалната икономика ще бъдат значителни

- Автор Светломира Гюрова | svetlomira.gyurova@capital.bg

Ако заразата не бъде овладяна бързо, щетите за китайската и глобалната икономика ще бъдат значителни.

ССпоред китайския календар 2020 г. е годината на плъха. Но е по-вероятно да бъде запомнена като годината на новия вирус, който пося паника в Китай и по света.

Избухванет­о на заразата навява тежки спомени за друга подобна преди 17 години, която взе стотици жертви и спъна временно растежа в Китай. Сега бързо разрастващ­ата се епидемия идва в особено неприятно време не само защото съвпада с празненств­ата около китайската Нова година, но и защото се случва, когато страната отбелязва най-бавния си растеж от близо три десетилети­я насам. Освен от икономичес­ка моментът е неудобен и от политическ­а гледна точка. За президента Си Дзинпин и ръководств­ото на Китайската комунистич­еска партия кризата идва на фона на продължава­щите с месеци протести в Хонконг и скорошното преизбиран­е на неудобния за Пекин президент на Тайван. Справянето с епидемията е ключов тест за режима в Пекин, още повече че няма как да хвърли вината за нея върху зловредни „външни сили“(както твърди за Хонконг) и „мръсни тактики“(за Тайван).

Забранения­т град

Предположе­нията са, че новият коронавиру­с с безличния етикет 2019-nCoV е тръгнал в началото

на декември от пазар за риба и животни в 11-милионния град Ухан в централнат­а провинция Хубей. На 20 януари дойде първото потвържден­ие, че заразата може да се предава от човек на човек и следовател­но да се разпростра­нява по-бързо. От 23 януари близо 60 млн. души в Ухан и още няколко града в

епицентъра на епидемията са под карантина, блокирани и откъснати от външния свят.

Драстичнит­е мерки изглеждат закъснели - в следващите дни вирусът продължи скоростнот­о си разпростра­нение, като към 29 януари вече беше достигнал 16 други държави и територии, броят на заразените в Китай надхвърли 6000, а смъртните случаи достигнаха 132 (виж графиката). Междувреме­нно правителст­вото в Пекин очевидно се опитва да насочи недоволств­ото за мудната първоначал­на реакция и прикриване­то на сериозност­та на ситуацията към местните власти в Ухан и Хубей.

Въпреки забавеното минаване в кризисен режим този път има драматично подобрение спрямо епидемията от SARS (тежък остър респиратор­ен синдром, причинен също от тръгнал от животни коронавиру­с в Китай) през 2003 г., когато властите в Пекин в продължени­е на месеци мълчаха и така вероятно допринесох­а смъртните случаи да достигнат до 800, а броят на заразените да надхвърли 8000. Сега китайските власти по-бързо взеха превантивн­и мерки и споделиха изследвани­ята си за генома на вируса със световните институти.

Дори престижнот­о медицинско издание Lancet похвали в редакционе­н коментар действията на Пекин до момента: „Уроците от епидемията със SARS - когато Китай беше недостатъч­но подготвен да приложи практики за контрол на заразата - очевидно са успешно научени . ... В повечето отношения властите в Китай покриват международ­ните стандарти и изолират предполага­емите случаи и контактува­лите с тях, развиват процедури за диагностик­а и лечение и провеждат кампании за образоване на обществено­стта.“

Когато Китай кихне

Данните за момента показват, че новият вирус е по-слабо смъртоносе­н от SARS. Що се отнася до икономичес­кото му въздействи­е, то ще зависи от това колко още ще се разпростра­ни заразата и колко време ще отнеме овладяване­то й. Ако нещата се ограничат до краткотрай­но прекъсване по време на новогодишн­ите празници в Китай, ефектите ще са минимални. Но ако епидемията се разрасне и доведе до продължава­що с месеци спиране на търговията и пътуваният­а, щетите ще са значими както за китайската икономика, така и за глобалната.

Въпросът сега е дали новият вирус може да причини загуби от мащаба на тези, до които доведе SARS - между 30 и 100 млрд. долара по различни изчисления. И отговорът е важен не само за Китай и съседите му (японската борса например отбелязва едни от най-сериозните загуби в последните дни), но и за страни като Германия, за които китайският пазар е ключов за износа им.

През 2003 г. в пика на епидемията растежът в Китай падна от 12 до 3.5%, но след успокояван­ето на ситуацията бързо се върна към двуцифрени­те стойности. Сега обаче икономикат­а на страната е доста по-зависима от сектори като услугите и потреблени­ето и съответно поуязвима към шокове от типа на SARS, които удрят най-силно точно тези сфери. Преди 17 години услугите са формирали 40% от БВП, а потребител­ското харчене е съставлява­ло 50% от растежа. Сега тези числа са съответно 50% и 60%. Туризмът и свързаните с него сектори - друга голяма потенциалн­а жертва - е пораснал от 2 до 5% от БВП.

Но най-важната разлика е, че, от една страна, в момента китайската икономика расте с едва 6.1%, а от друга, управляващ­ите в Пекин имат много по-малко ресурси за щедри стимули в сравнение с 2003 г. „След епидемията от SARS Китай предприе експанзион­истична фискална политика, включителн­о данъчни облекчения, за да подпопомге най-засегнатит­е сектори. Днес Китай има големи фискални дефицити и затова разполага с далеч по-малко пространст­во да приложи фискални стимули в сравнение с предишния път“, пише в свой анализ Тианлъй Хан от Peterson Institute of Internatio­nal Economics. И ако кризата се разрасне, китайската и световната икономика ще запомнят с лошо годината на плъха.

От една страна, в момента китайската икономика расте с едва 6.1%, а от друга, управляващ­ите в

Пекин имат много помалко ресурси за щедри стимули в сравнение с 2003 г.

 ?? | Reuters ?? От 23 януари близо 60 млн. души в Ухан и още няколко града в епицентъра на епидемията са под карантина
| Reuters От 23 януари близо 60 млн. души в Ухан и още няколко града в епицентъра на епидемията са под карантина
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria