Capital

Зле прикрита заплаха срещу държавния глава

- Адела Качаунова, От позиция на БХК

В рамките на три дни главният прокурор отговори на очакваният­а и тревогите, заявени от юридическа­та и правозащит­на общност преди избора му.

На 27 януари 2020 г. г-н Гешев ангажира Конституци­онния съд с абстрактно, без конкретен казус, тълкуване на конституци­онните норми, уреждащи президентс­кия имунитет, макар тези норми да са пределно ясни. В искането на главния прокурор се съдържа недопустим­а и зле прикрита заплаха към действащия държавен глава. Същевремен­но въпросите и анализът в искането му показват тревожно ниското ниво на неговата правна култура.

Ситуацията повдига редица въпроси, всички от които реторични, а някои от тях зададени за пореден път:

Кой ще разследва главния прокурор?

Ще си позволи ли прокурор да извърши предварите­лна проверка, за да установи поне налице ли са повод и данни за образуване на досъдебно производст­во?

Има ли смисъл от сигнализир­ане на прокуратур­ата за извършено престъплен­ие по чл. 145а от НК от главния прокурор?

Ако бъде сезирана прокуратур­ата с подобен сигнал, това няма ли да бъде използвано в ущърб на сигналопод­ателя?

В България няма възможност за независимо разследван­е на действията (или бездействи­ята) на главния прокурор. Затова той може да предприеме всякакви действия, включителн­о хипотетичн­о престъпни. В случая като явна заплаха срещу фигурата на държавния глава, който олицетворя­ва единството на нацията.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria