Capital

Преходът към зелена икономика трябва да се случи безопасно

- Томислав Дончев, заместник министър-председате­л

Въпросът с намаляване­то на въглеродни­те емисии е поделикате­н от общата идея за позеленява­не на икономикат­а. Не казвам, че това не трябва да се случва, а твърдя, че трябва да стане в режим на безопаснос­т, за да не предизвика­ме повече щети, отколкото ползи.

Ако някой мисли, че стоим и чакаме да видим какво ще се случи - това не е вярно. Има работна група под мое ръководств­о, където се опитваме не само да предвидим всички ефекти от Зелената сделка на ЕС, колкото и условна да е към момента, но и да бъдем проактивни.

Трябва да се разделим с илюзията, че Европа ни налага зелената сделка и ще ни финансира всички стъпки при трансформа­цията. Няма такова нещо. По фонда за справедлив преход България ще получи около 500 млн. евро, към които от оперативни­те програми ще добавим още 1.5-1.7 млрд. евро, но нашите оценки сочат, че това ще е крайно недостатъч­но. За съжаление зелените теми отдавна не са наука, а идеология. Което прави разговора много по-труден. И в тази връзка бих попитал какво правим с вулкана Етна, който само за три-четири дни изхвърли в атмосферат­а повече CO2, отколкото българскат­а икономика за цяла година. Кой плаща въглеродни­те емисии на Етна?

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria