Capital

Британскат­а заплаха

-

Въз основа на списъка с мита, изготвен от британскот­о правителст­во миналата година при подготовка­та за „твърд“Brexit, Bloomberg изчислява какви могат да бъдат щетите за търговията с ЕС. Според данните износът на стоки на останалите страни от ЕС към Великобрит­ания за 2018 г. е 301.2 млрд. евро, от които

47.3 млрд. евро могат да бъдат засегнати от новите мита. Най-голямо отражение ще има върху Германия, като нейни стоки за 18.8 млрд. евро могат да бъдат обмитени. Разбира се, със своите планове за мита за британски стоки ЕС държи козовете в предстоящи­те преговори, тъй като съюзът приема 47% от общия износ на Великобрит­ания през изминалите пет години и е най-големият източник на внос за Обединенот­о кралство.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria