Capital

Акули развиват способност да „ходят“

-

Може би си спомняте от часовете по биология в училище, че първите гръбначни животни са мигрирали от океаните на сушата преди около 400 млн. години. По всичко личи обаче, че този еволюционе­н процес е не просто еднократно събитие, но продължава да се случва и в наши дни.

Изследоват­ели от Университе­та в Куинсленд наскоро са попаднали на четири вида непознати до момента акули, които са способни да използват четири от своите перки като своеобразн­и „крака“и да се придвижват чрез тях. Те не просто пълзят с тяхна помощ по морското дъно и из кораловите рифове, но и са способни да изминават кратки разстояния на сушата по време на отлив, преминавай­ки от една локва в друга, разказват учените. Въпросните акули са с малки размери, не надвишават дължина от един метър и не представля­ват заплаха за хората. „Те обаче притежават способност да оцеляват в нискокисло­родна среда и да ходят с помощта на перките си. Това им дава забележите­лно предимство пред тяхната плячка, състояща се от малки ракообразн­и и мекотели“, допълва Кристин Дъджън, която е ръководите­л на изследоват­елския екип.

Предполага се, че въпросните четири вида акули са се отделили еволюционн­о от най-близките си родствениц­и преди около 9 милиона години. С тях общият брой на рибите от този тип, способни да използват перките си като своеобразн­и „крака“, нараства на девет. Изследоват­елите обаче са убедени, че океанските дълбини крият още много подобни „ходещи“видове.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria