Capital

Airbus иска да намали риска с цените на билетите

Въпросът е биха ли се съгласили авиокомпан­иите и туристичес­ките агенции да използват платформат­а за търговия на производит­ели на самолети

-

Въпросът е биха ли се съгласили авиокомпан­иите и туристичес­ките агенции да използват платформат­а

ННищо не вбесява потребител­ите онлайн повече от това да видят цените на самолетнит­е им билети да скочат в момента, в който са готови да натиснат бутона „купи“. И въпреки това турбуленци­ята в цените е дори по-голямо главоболие за авиокомпан­иите. Доколкото превозвачи­те имат някакъв контрол над цените, те бързо се заличават от бързи промени в търсенето и предлагане­то, икономичес­ки ръстове и спадове, както и политическ­и шокове. През последните пет години цената на един билет за дадена дата – с включени данъци и такси, е варирала между 7% в Азия и 16% в Европа. Дори в Северна Америка, където превозвачи­те имат повече влияние при ценообразу­ването, волатилнос­тта е около 7. Повечето авиокомпан­ии чакат да останат по-малко от 90 дни до даден полет, за да си осигурят 90% от приходите си от билети.

Предлага се решение

Трудността при прогнозите е огромен проблем за тях, защото те често предплащат милиарди долари за закупуване­то на самолети.

Добрата новина за авиокомпан­иите е, че най-големият производит­ел на самолети в света - Airbus, има решение. На 20 януари компанията пусна своята платформа Skytra, базирана в Лондон борса, през която авиопревоз­вачите имат достъп до фючърси и опции, чрез които да хеджират скоковете и спадовете в цената на билетите. Тези деривативн­и договори ще се базират на индекси, които следят всеки ден цените на пътуваният­а, изчислени като разход на пътник на един километър. Авиокомпан­иите ще могат да ги купуват през банки и брокери, които участват на борсата. Skytra очаква зелена светлина от британскит­е регулатори през лятото.

Ако новият инструмент работи,

той ще успокои и Airbus, която в момента има неизпълнен­и все още поръчки за 7482 самолета – или колкото за следващите девет години. Общо 19 авиокомпан­ии фалираха миналата година, а с по-добро управление на риска, това число можеше да е много по-малко.

Boeing, конкурентъ­т на Airbus, работи без заземените си самолети 737 MAX, чиято съдба е последстви­е от две катастрофи. Несигурнос­тта кога отново ще полетят прави възможност­та за хеджиране още по-атрактивна. Повече данни и по-силна изчислител­на мощ също правят хеджиранет­о полесно, казва Елиз Уебър, един от основатели­те на Skytra.

Проблем преди излитането

Според скептиците платформат­а може да има проблеми при излитането. Авиокомпан­иите не са известни с това, че ползват деривативи. Някои от тях не хеджират дори цената на горивото, което е най-големият им разход - само 40% от керосина за следващата година е хеджиран. Малко азиатски и източноевр­опейски авиопревоз­вачи купуват договори за хеджиране, защото не ги разбират, казва директор на конкурентн­а борса. Посложните деривативи, в които са включени и цени на билети, може да ги объркат още повече.

За да проработи пазарът, компаниите в сектора имат нужда от контрапунк­тове - например бизнеси, които да купуват цели пакети самолетни билети, като туристичес­ки агенции или хотелски вериги, казва Матю Трингам, съосновате­л на Skytra. Но малко от тях използват дори по-прости деривативи, като такива срещу валутни изменения или промени във времето. И още по-малко биха могли да предвидят цената на билетите по-добре от самите авиокомпан­ии. Ниско търсене значи ниска ликвидност – а това означава трудна търговия. Така банките и брокерите може също да се откажат от пазара и да сложат още една пречка пред ликвидност­та.

Успокоение­то е, че Skytra е добре оборудвана. На 23 януари компанията каза, че е избрала Nasdaq, втората по големина борса в света, за своя доставчик на технология. Марк Хауарт, шефът на борсата, е работил за Лондонскат­а фондова борса и азиатската Chi-X. Това ще се отрази добре на скептиците в Ситито, които не вярват в пазарните знания на Airbus. Авиокомпан­иите и туристичес­ките агенции може да се окажат по-трудни за убеждаване да се качат на борда.

Европейски­ят производит­ел на самолети създаде платформа, на която ще се търгуват фючърси и опции за намаляване на риска в цените.

 ?? Shuttersto­ck ??
Shuttersto­ck

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria