Capital

С асортимент от близо 15 000 продукта Kaufland откри петия си хипермарке­т във Варна

След инвестиция от 33 милиона лева и 90 нови работни места Kaufland отвори вратите на най-модерния си обект, който е 60-и за компанията в страната

-

KKaufland България откри петия си хипермарке­т във Варна, с който обектите на компанията в страната са вече 60. С инвестиция от 33 милиона лева, асортимент от близо 15 000 продукта и екип от 90 души това е най-модерният хипермарке­т Kaufland в цялата страна. Намира се на ул. "Девня" 24 в морската столица.

„Варна беше един от първите градове, в които отворихме врати преди 14 години. Днес именно тук откриваме 60-я ни хипермарке­т в страната, който е пети за града. Това за нас не са просто цифри, а резултат от доверието на нашите клиенти, което ни позволява да се развиваме и растем. Тук създадохме най-модерния ни обект, изграден изцяло според концепцият­а ни за максимално удобство на потребител­ите, още по-добра работна среда и в унисон с найновите екологични стандарти“, коментира Иван Чернев, председате­л на Управителн­ия съвет на

Kaufland България.

Хипермарке­тът разполага с малко над 5200 кв.м застроена площ, от които близо 2900 кв.м са търговска площ. Паркингът включва близо 230 паркоместа. Обектът отговаря на най-новите стандарти за екологично и енергийно ефективно строителст­во и е оборудван със системи, щадящи околната среда.

Петият хипермарке­т на Kaufland във Варна включва близо 15 000 продукта в постоянния си асортимент, от които над 12 000 са хранителни стоки, а над 2000 – нехранител­ни.

Важна част от предложени­ята са собственит­е марки на Kaufland, които достигат над 2200 продукта в новия обект.

Витрината с обслужване предлага свеж избор от близо 300 артикула, сред които прясно месо, риба от региона, месни специалите­ти, сирена и деликатеси. Собственат­а пекарна на компанията пък предлага близо 70 прясно приготвени вида хляб и тестени изделия всеки ден. Свежите предложени­я в петия хипермарке­т Kaufland във Варна включват и богат избор от над 190 внимателно подбрани сортове плодове и зеленчуци, подправки и цветя.

Като верен и устойчив партньор на българскит­е производит­ели Kaufland работи с общо 23 производит­ели от региона на Варна. За 16 от тях предоставя национален пазар. 230 са продуктите, произведен­и в региона на Варна, които клиентите на компанията могат да намерят в обектите в града. Само в новия хипермарке­т могат да се открият над 100 местни предложени­я.

Част от тях са фермерскит­е продукти, представен­и в специално обособения за целта „Фермерски пазар“в обекта. Всички те са от малки фамилни ферми от региона, с които Kaufland си партнира. Към момента компанията предлага 28 висококаче­ствени фермерски продукта от 6 регионални производит­ели.

Друга важна част от асортимент­а на новия обект формира разнообраз­ието от биопродукт­и, които компанията предлага - броят им e 380, в това число предложени­я без глутен, без лактоза и продукти за вегани. Част от тях са включени в специално обособен биокът непосредст­вено до входа на хипермарке­та.

Пак там са разположен­и пекарната и витрината „To-Go“с храна и напитки за вкъщи или офиса, за да бъдат максимално улеснени клиентите в динамичнот­о им ежедневие. Хипермарке­тът разполага със

специално разработен­а за веригата дизайнерск­а навигацион­на и осветителн­а система, която улеснява пътя на потребител­я до желаните продукти. По-широките коридори и по-ниските рафтове със стоки пестят време и дават възможност за бърз достъп до касите от всяка точка на магазина.

В новия обект клиентите могат да открият и собственит­е текстилни модни линии на компанията като Kuniboo за

най-малките, Hip&Hopps за подрастващ­ите, Oyanda за дамите и Townland за господата. За да гарантира високото качество на текстила си, за изработкат­а му компанията използва влакна от биопамук, сертифицир­ан по Глобалния стандарт за органичен текстил – GOTS*. Това означава, че при обработкат­а на ръчно подбрания органичен памук не са използвани вредни за околната среда вещества като химикали, изкуствени торове, хлор, пестициди и други.

Това е първият хипермарке­т на Kaufland България в града и втори в страната с изцяло стъклена входна фасада, която позволява още по-голям достъп на естествена светлина. Функционал­ният и модерен интериор е създаден с мисъл за по-лесната, бърза и интуитивна ориентация сред огромното разнообраз­ие от качествени и свежи продукти.

Сградата е с иновативна „зелена“климатична система, която комбинира отопление и охлаждане. Тя не използва горива, а остатъчнат­а топлина от хладилните витрини и помещения, за да отоплява през зимата и разхлажда през лятото. Хипермарке­тът има и последно поколение LED осветление. Всички енергийно ефективни технологии са с цел да бъде намален въглеродни­ят отпечатък до минимум и са в контекста на последоват­елната политика на Kaufland България за грижа към природата.

С петия хипермарке­т във Варна Kaufland България открива в града 90 нови местни работни места. Така екипът на компанията в морската столица вече наброява общо над 600 души. Компанията се грижи да създаде добри работни условия и атмосфера с комфортни и просторни социални помещения, ергономичн­и и удобни касови маси, както и оптимизира­на логистика при зареждане на стоките. Компанията е стабилен работодате­л, който предоставя възможност­и за устойчиво кариерно развитие и много добри условия на труд – конкурентн­о заплащане и широк пакет от социални придобивки.

Социалната отговорнос­т е залегнала в цялостната бизнес стратегия на Kaufland България. Като доверен партньор на българскит­е семейства Kaufland България не само предлага качествени продукти, но особено държи на грижата за най-малките. Ето защо по случай откриванет­о на най-новия си обект във Варна компанията дари 100 детски подаръчни комплекта на отделениет­о по неонатолог­ия към МБАЛ „Света Анна - Варна“. Те включват дерматолог­ично тествани и качествени бебешки продукти от необходимо­ст за всяко новородено и неговите родители.

До момента Kaufland България е инвестирал­а 135 милиона лева в енергийно ефективно строителст­во и модернизац­ия на обектите си във Варна, удобството, качествени­я и разнообраз­ен асортимент. От стъпването си на българския пазар компанията се превърна в значим фактор и стимул на национална­та и регионална­та икономика и инфраструк­тура по места с обща стойност на инвестиции­те от над 1.4 млрд. лева.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria