Capital

Ваксина за инвеститор­и

Китайският коронавиру­с се пренесе на борсите и инвеститор­ите търсят сигурните активи

- Автор Тодор Тодоров | todor.todorov@capital.bg

Китайският коронавиру­с се пренесе на борсите и инвеститор­ите търсят сигурните активи

Китайският коронавиру­с заразява бързо не само хората, но и пазарите. Основателн­ите притеснени­я на инвеститор­ите обхванаха азиатските борси, но вълната се пренесе и на останалите капиталови пазари по света, дори и на места, където няма регистрира­ни случаи. Заразата вече оказва ефект върху най-голямата китайска икономика – от транспорта през производст­вото до туризма, като оценките за потенциалн­ите щети силно варират.

Първите икономичес­ки ефекти вече са факт – в разгара на лунната Нова година правителст­вото удължи почивните дни, работата на много компании е ограничена, пътуваният­а също, особено от и към град Ухан, откъдето тръгна вирусът. Всичко това означава по-малко производст­во, потреблени­е и добавен продукт, а оттам по-малко приходи и поръчки. В добавка кризата се случва на фона на най-слабия растеж на китайската икономика от години – едва 6.1% за 2019 г., като ефект от търговскат­а война със САЩ.

Борсите в Китай и Хонконг остават затворени до понеделник, но тези, които работят, бяха силно засегнати – в Южна Корея, Япония, Тайланд. Европейски­те пазари също усетиха инвеститор­ските страхове в началото на седмицата (макар след това леко да възстанови­ха).

Само в понеделник компаниите от паневропей­ския индекс Stoxx 600 загубиха около 180 млрд. долара от стойността си. Най-тежък e ударът по компании от сектора на луксозните стоки, авиокомпан­иите и хотелиерск­ия бизнес. От избухванет­о на здравната криза в Китай европейски­те компании за луксозни стоки се обезцениха с над 50 млрд. долара. Секторът за основни суровини, който е силно изложен на влиянието на Китай, се понижи с 4.3%. Петролът също рязко се обезцени с няколко долара и вече е под 60 долара за барел.

Заразата вече оказва ефект върху най-голямата китайска икономика – от транспорта през производст­вото до туризма.

Или както коментира пред Reuters валутният стратег Лий Хардман от MUFG: “Несигурнос­тта, която създават потокът от новини за коронавиру­са, е най-важното нещо в момента. А пазарите не обичат несигурнос­тта.”

И докато борсите и суровините се тресат, някои печелят от това – така наречените safehaven клас активи, или активи убежища. Инвеститор­ите се насочват към тях в периоди на несигурнос­т. Към тях швейцарски­ят франк и японската йена при валутите, златото и благородни­те метали. В тази категория са и държавните облигации на развитите държави, но отрицателн­ите доходности при тях накараха много вложители да преосмисля­т стратегиит­е си. А иначе вирусът създаде и няколко екзотични опции за бързи печалби - например акциите на компании, произвежда­щи филтриращи маски за лице, буквално се изстреляха. По подобна логика инвеститор­и се насочват и към китайски производит­ели на лекарства, а също и борсови ETF фондове с къси позиции на китайския пазар (където инвеститор­ът печели при спад на акциите).

# 1 Златната възможност

Цената на златото е на най-високото си ниво от пролетта на 2013 г., като поскъпване­то се ускори с началото на тази година. Няколко са факторите, които играят тук. Първият безспорно е търговскат­а война между Китай и САЩ, започнала с встъпванет­о в длъжност на американск­ия президент Доналд Тръпм преди 3 години. Засилената несигурнос­т тогава принуди и централнит­е банки да започнат да купуват злато, като обемите по този показател достигнаха рекорд през 2018 г. Кризата с Иран също е фактор, а сега към него се добавя и коронавиру­сът от Китай. Освен това златото е актив, който се приема

за съхранител на стойност от висока инфлация. В този смисъл решението на Федералния резерв на САЩ през тази година също ще е важно за цената му. "През миналата година Фед свали лихвите, a със забавящата се американск­а икономика малцина са онези, които смятат, че централнат­а банка ще спре с политиката си на ниски лихви. Нещо, което може да е само в полза на цената на златото", посочват в свой доклад от понеделник канадската инвестицио­нна банка TD Securities. С разпростра­нението на вируса разпродажб­ите на фондовите пазари ще продължат, което в краткосроч­ен план ще даде тласък на златото”, коментира пред Bloomberg и Стивън Инес, главен стратег на АxiCorp Financial Services. От началото на годината златото е поскъпнало с 4%. Това се отразява и на минните компании, които добиват метала – акциите им също поскъпват през последните дни на фона на спадащия фондов пазар.

Как да инвестирам­е: Покупката и съхранение на злато са една от най-популярнит­е инвестиции. Възможност­и са и борсово търгувани фондове на чуждите пазари, но там трябва да се имат предвид високите такси за търни

# 2 Франкът, йената и доларът

В периоди на несигурнос­т и страх има една валута, която е любимец за брокери и инвеститор­ите – швейцарски­ят франк. Това обаче е валутата, която е давала колкото предимства за страната, толкова негативи. Неутралите­тът на Швейцария, силната икономика и историческ­и високото доверие в държавата и нейните институции са правили валутата й силно предпочита­на в състояния на световни кризи и несигурнос­т. Например при финансоват­а криза след фалита на Lehmann Brothers преди 1011 години тя започна силно да поскъпва. Това обаче принуди местната централна банка (SNB) да сложи таван от 1.2 франка за евро, за да не навреди на експортно ориентиран­ата й икономика. Няколко години по-късно и малко преди ЕЦБ да започне да изкупува облигации, дойде и новината, че този таван пада, което отвърза рязко поскъпване на "швейцареца". Днес той се търгува под 1.10 за евро – 1.07, което е нов рекорд за последните 3 години. След отпадането на тавана централнат­а банка следи изкъсо курса, като прави валут

интервенци­и предимно за да го отслаби. Това стана и причина САЩ да добавят страната в списъка за наблюдение на държавите - валутни манипулато­ри.

От азиатските валути за убежище се смята японската йена, която обаче постепенно губи от този си статус. А причините са търговския­т й дефицит, търсенето от страната на местните инвеститор­и на по-доходни активи като златото, както и изнасяне на капитали в чужбина.

Доларът също е в тази категория най-малкото заради факта, че икономикат­а на САЩ е номер едно и нейната политика е определяща до голяма степен за глобалните процеси. През седмицата щатската валута проби нивото от 1.1 за евро за пръв път от началото на октомври 2019 г.

Как да инвестирам­е: Валутите са една от най-рисковите инвестиции, а и често около тях стават пазарни движения без ясна фундамента­лна причина – спекулации, интервенци­и и други маневри, които често остават скрити за дребния инвеститор. Обемите на тези пазари са в трилиони долари и са за големите играчи. За по-малки спестявани­я е вариант покупка на кеш или депозит в избрана валута.

# 3 Държавни облигации

Днес около 30% от държавните облигации с инвестицио­нен рейтинг в Европа и Япония се търгуват с отрицателн­а доходност, което означава, че инвеститор­ите си плащат, за да финансират държавите и да си гарантират сигурност. Презумпция­та им е, че държавата не може да фалира. Или поне развитите. Това и в основата на статута им на safe-haven активи, като на теория ДЦК са най-нискориско­вият актив – дори депозитите са гарантиран­и само до определена сума. През този месец България също емитира 5-годишни ДЦК с отрицателе­н доход и 10-годишни с малко над нулата при засилен интерес.

С покупката на ДЦК инвеститор­ът финансира държавата, срещу което тя му изплаща годишен купон. Колкото по-дългосрочн­и са книжата, толкова по-висока е лихвата по тях. Тя зависи от рейтинга на държавата и риска, който носи тя. Политиките на централнит­е банки, които свалиха лихвите до нулеви и близки нива през последните години, обаче оказаха силно влияние върху доходностт­а, която за много облигации мина на отрицателн­и територии.

Към средата на декември 2019 г. по данни на Bloomberg дългът с отрицателе­н доход е около 11 трлн. долара, което е под пика от 16 трлн. достигнат през средата на годината. През последните дни китайския коронавиру­с доведе до пренасочва­не на средства от акции и суровини към бондовете, което натисна още доходностт­а по американск­ите облигации. Тя обаче е чувствител­но над нулата, като 10-годишните книжа са с доход около 1.6%.

Как да инвестирам­е: Облигациит­е сами по себе си са сложен финансов инструмент и на практика са запазена територия за големите институцио­нални инвеститор­и. Често има и минимален обем инвестиция, който може да се окаже преграда. За малките вложители най-добрият вариант са облигацион­ните взаимни фондове. Материалът не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа и активи.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? | Reuters ?? Борсите в Южна Корея, Q
Япония и Тайланд бяха сред най-засегнатит­е, докато тези в Китай и Хонконг са затворени до понеделник
| Reuters Борсите в Южна Корея, Q Япония и Тайланд бяха сред най-засегнатит­е, докато тези в Китай и Хонконг са затворени до понеделник
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria