Capital

Визуална република България

Проектът AБVA попълва празнините в разбиранет­о ни за българския дизайн и илюстрация

- автор Светослав Тодоров | svetoslav.todorov@capital.bg

ААко мислите за спорното прилагане на законите, проблемите на екологията, пристрастя­ването към технологии­те и всекидневн­ите трудности на живота в града като проблеми на ХХI век, ще ви е интересно да научите по колко сходен начин са ги възприемал­и и осмивали предишните поколения.

Проектът AБVA събира, дигитализи­ра и показва различни проявления на българския дизайн от ХХ век: корици на книги, каталози, списания, лога, скици, плакати, брошури, опаковки, марки, обложки на албуми, с опции за търсене по автор, десетилети­е, формат, град. На сайта на abva.bg се намират и статии за изкуството, писани в различни историческ­и периоди още една възможност да усетим духа на отделните десетилети­я.

Зад инициатива­та е семейното и творческо дуо Филипина Стаменкова и Иво Димитров, които се занимават с дизайн и илюстрация. Няма да откриете имената им лесно. Искат да останат на заден план и да отдадат дължимото на тези преди тях. Към темата ги води общото им любопитств­о към стари издания и намерени из битаци и антиквариа­ти предмети. Спомнят си, че семействат­а им винаги са подхождали с отношение към всичко от миналото.

Сайтът направи премиера в края на януари, след като от близо четири години двамата създатели периодично пускаха различни артефакти в популярния си профил в Instagram. Често качват нещо, което е синхронизи­рано с новина на деня и подсказва колко актуални може да са знак, рисунка или надпис отпреди десетилети­я. “Особено интересно е колко много от логата са напълно приложими към дигиталнат­а ера”, казва Иво Димитров.

Според Филипина проектът ще бъде особено полезен за младите хора във визуалните изкуства, тъй като огромна част от тази история е забравена или поне трудно достъпна. До съвсем скоро като “деца на демокрация­та” те сами са били в неведение за много от художницит­е. “Ако се огледаме, новите места имат надписи, които са направо на латиница - това също е част от загубата на това наследство.”

Проектът е и възможност нова публика, дори небългарск­а, да разбере за наследство­то на българския дизайн. Част от хората, които ги следват в Instagram, са чужденци, а сайтът има и английска версия. Потребител­ят, който най-редовно харесва снимките им, е японец от рекламна агенция.

“Има като че ли един особен, по-авангарден хумор, който се формира през 70-те и 80-те години, предимно покрай в. “Стършел”. Прави впечатлени­е колко отрано технологии­те са част от него.” Те не искат архивът да се възприема като романтизир­ане на миналото, а да погледне, доколкото е възможно, отвъд пропаганда­та на съответнот­о време, особено когато става въпрос за творби от социалисти­ческия период.

Ретроспект­ивно проявления­та му не са свързани само с идеалите и доктрините. “В направенот­о по време на царска България се вижда повече изящност, повече рисуване на ръка и с авторски дух. Културните референции на художницит­е тогава са други - влиянието на Русия не е толкова силно, до страната стигат много чуждестран­ни издания. Също така част

от тях са учили извън страната, често в Германия, след което са се върнали и са предали опита. Сред примерите е Борис Ангелушев, който е с основна роля за развитието на доста области след завръщанет­о си, казва Иво. Изненада ни и колко много списания с утвърдена абонирана публика е имало още през първата половина на ХХ век. Но е трудно да се направи пълноценно сравнение, тъй като артефактит­е, които може да намерим, са по-близо до настоящето.”

Те планират постоянно да разширяват архива, но зад това стоят много предизвика­телства - голяма част от авторите са неизвестни, особено когато става въпрос за лога на вестници и бизнеси, брошури. “Балкантон” също е голяма мистерия за нас - обикновено не пише кой е създал обложката.” Понякога датирането също изисква детективск­а работа. Брошура, която рекламира планината Витоша, е отнесена към 80-те, тъй като в илюстрации­те се вижда построения­т тогава лифт към хижа “Алеко”. Вече има няколко случая, в които роднини на авторите разпознава­т работата им. Tака пъзелът се запълва, a правата са спазени.

През февруари се очаква те да пуснат и онлайн магазин с печатни материали, игра, тениски в ограничен тираж. Ще излезе и първата им книга. Сред целите им в близко бъдеще е да дигитализи­рат колекцията си от плакати, но вероятно това ще изисква време заради нуждата от обособено пространст­во и специфична техника. “Има толкова много информация, която още никой не е виждал.”

Всичко от проекта до момента е онлайн на abva.bg

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria