Capital

K1 | Средата

-

„Капитал“показва средата — политическ­а, институцио­нална, икономичес­ка, локална и глобална, в която се развиваме, инвестирам­е и създаваме стойност.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria