Capital

14.6

-

е печалбата от оперативна­та дейност на соларния парк в Караджалов­о през 2018 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria