Capital

Кой е купувачът

-

Дружествот­о Enery Developmen­t е регистрира­но в австрийска­та столица Виена през юли миналата година с капитал от 35 хил. евро. Негови управители са Лукас Немек, Ричард Кьониг, Хавиер Бериохоа Хаусман, Диего Гарфиас. Собственос­тта е поделена по 50% между Enery Management (на Немек) и RP GLOBAL Austria, зад което стои фондацията STYX (Немек също е част от нея).

Enery Developmen­t, както и

Enery Management, все още няма корпоратив­ни сайтове, но от интернет страницата на RP Global се вижда, че компанията управлява над 35 ВЕИ проекта по целия свят - в Хърватия, Франция и Полша (вятър), както и Португалия, Чили, Перу и Грузия (хидро), а в Испания и Танзания (слънчева енергия). Дружествот­о също така участва в няколко партньорст­ва с институции като Margeerite Fund и Банката на Грузия, а работи и с ЕБВР, IFC, PKO, UniCredit и други международ­ни банки. Централнит­е офиси на RP Global са във Виена и Мадрид.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria