Capital

Това ли беше най-добрият момент за продажба на компанията?

- Ивайло Симов, партньор във фонда Eleven

>Пред SMSBump стоеше важен стратегиче­ски избор. Дали да надградят вече постигнато­то от тях с нови продукти и услуги, или да обединят сили с някой по-голям стратегиче­ски партньор като Yotpo. Мисля, че двата екипа много бързо се харесаха и си паснаха и отговорът на този въпрос дойде много естествено. Синергиите между двете компании и потенциалъ­т за ръст след придобиван­ето са отлични.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria