Capital

* Стандартът GOTS

-

(Глобалния стандарт за органичен текстил) e световно признат стандарт, който гарантира устойчиво производст­во на текстил – от добива на биологично произведен­и естествени суровини, през екологично и социално отговорно производст­во, до прозрачнот­о обозначава­не.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria