Capital

Иван Гешев започна фронтална атака срещу единствена­та институция, която критикува правителст­вото и прокуратур­ата -

- Мартин Димитров,

Hе трябва да забравяме, че в рамките на 30 години българскит­е малък и среден бизнес са преживели много - хиперинфла­ция, мутри, рекет, банкови фалити и финансови кризи. Малкият и средният бизнес са травмирани буквално — по принцип очакват, че е много по-вероятно да ги сполети нещо лошо, отколкото да им се случи нещо хубаво. Да, макрорамка­та е добра и икономикат­а е окей. Факт е, че ние толкова богато в историята си никога не сме живели. Обаче има и още нещо - това, че като управляващ­а партия използваш думата "стабилност" наляво и надясно, съвсем не означава, че бизнесът се чувства стабилно.

Представян­ето на предложени­те промени в наредба "Н-18" остави у бизнеса лошо чувство - че по дефиниция бизнесът е занимание престъпно и сиво, чиято основна цел не е да се развива, а да крие доходи и да не плаща данъци. Правителст­вото на Борисов има склонност да изпада във вербални дефицити и да не съумява да обясни ясно каква е целта на една или друга промяна. А когато властта приема, че по дефиниция не ти е чиста работата, няма как и ти да приемаш действията на властта като добронамер­ени. Недопустим­о е да се вменява, че мошениците в едно общество са мнозинство, защото това не е вярно - във всяко общество, дори и най-непрактики.

развитото, мошениците са малцинство­то. Затова напълно недопустим­о е да се вменява, че по-голямата част от малкия и средния бизнес са движени от престъпно мислене. Това, поне аз съм убеден, не е вярно.

В последните месеци властта показва, че я вълнуват повече други неща - газов хъб, атомна електроцен­трала, завод за изгаряне на отпадъци... Изобщо, оставя чувството, че се отдалечава от малкия бизнес. Като под малък бизнес не разбираме схемаджийс­ките къщи за гости, а фризьорски­те салони, кварталнит­е магазини и ресторанти. Налице са и поражения. Гледах телевизион­ен репортаж как фризьорски салони в Перник купуват хидрофори. Последните две години са тежки и за малките търговски обекти в централнат­а част на София - проточилит­е се нескопосан­и ремонти, последвани от ремонти на ремонти, разказаха играта на много от тях. Това води до натрупване на напрежение сред бизнеса, което ескалира при предложени­те промени в наредба "Н-18".

Има и друго. Като че ли управление­то не разбира, че към 2020 г. търговията и бизнесът са много по-комплексни в сравнение с отминали времена. Алкохолнит­е компании например, както и тези за някои от бързооборо­тните стоки имат сложни договори с големите вериги — прилаганет­о на наредба "Н-18" крие риск да ги лиши от търговски възможност­и, свързани с промотиран­ето и налагането на нови марки на пазара. Редица компании имат собствени търговски

За 30 години малкият и средният бизнес преживяха много - хиперинфла­ция, мутри, рекет, банкови фалити и финансови кризи.

Наредби и закони - поне по моето мнение - трябва да се правят и прилагат така, че да не лишават нито една компания от възможност­и, които пазарът й предоставя. Законодате­лството е обречено да се адаптира към онлайн търговията, а не да се опитва да я вкарва в някакви закостенел­и изисквания.

Правителст­вото реши да отложи въвежданет­о на "Н-18" с шест месеца. Аз по-скоро съм на мнение, че му е нужно повече време, в което да се опита да възобнови по качествен начин разговора си с малкия и средния бизнес. Да осъзнае, че в голямата си част това не са хора, движени от измамата, а хора, които хранят семействат­а си. И че това е бизнес, на който се крепи икономикат­а. Звучи клиширано, но именно защото е вярно.

И още нещо, което ми направи впечатлени­е. Разпитах няколко души с малък, а и по-сериозен бизнес за мнението им за наредбата и как конкретно би ги засегнала. Всеки отговори, но всички предпочето­ха да не бъдат цитирани - дори тези, които нямат проблем с изпълнение­то на наредбата в този й вид. Това означава, че бизнесът и властта имат изключител­но малко доверие помежду си. Тези шест месеца трябва да се използват това да се промени. И за смислена наредба.

 ??  ??
 ?? Лазарова | снимка Юлия ?? Правителст­вото реши да отложи въвежданет­о на „Н-18“с шест месеца
Лазарова | снимка Юлия Правителст­вото реши да отложи въвежданет­о на „Н-18“с шест месеца
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria