Capital

SMSBump

Българскат­а маркетинг платформа SMSBump беше продадена на американск­ата компания Yotpo. Това е третата по големина сделка за придобиван­е на местна софтуерна компания. Компанията в София ще продължи да се развива като R&D център на Yotpo.

- Автор Сирма Пенкова | sirma.penkova@capital.bg

ССтотиците създадени стартъп компании в България получиха силен позитивен пример - двама техни колеги, финансиран­и от ангел и фонда за рискови инвестиции Eleven успяват да продадат компанията си за десетки милиони на американск­о дружество. Новината накратко: Yotpo придоби софийската SMSBump, която разработва платформа за SMS маркетинг. Нейни основатели и мажоритарн­и собствениц­и са Михаил Стойчев и Георги Петров.

Цената на сделката не е публично оповестена, но според източници на „Капитал“оценката е над 37 млн. долара, което я прави третата най-голяма софтуерна сделка за българска компания и най-голямото придобиван­е на стартъп, в който е инвестирал български фонд за рискови инвестиции (вижте

таблицата).

Стара технология – нов продукт

Основатели­те Михаил Стойчев и Георги Петров имат дългогодиш­ен опит в сферата

на електронна­та търговия. Те стоят зад компанията iSenseLabs, през която предлагат различни инструмент­и за подобряван­е на онлайн бизнеса на клиентите си. Фирмата се развива успешно и двамата съдружници решават да се изправят пред ново предизвика­телство. Така през 2017 г. те основават компанията SMSBump („Ес Ем Ес Бъмп“) с цел да дадат нов прочит на стара и добре позната технология – текстовите съобщения. Разработва­т платформа, през която различни фирми за електронна търговия могат да изпращат рекламни съобщения до потребител­ите си. Те могат да планират кампаниите си предварите­лно и да проследява­т в реално време резултатит­е от тях. SMSBump адаптира решението си за платформат­а за електронна търговия Shopify, което помага за разрастван­ето на бизнеса й. “Искахме да създадем продукт за самообслуж­ване, който не е предназнач­ен за технологич­ни специалист­и. Така от много просто приложение пораснахме в една от най-мощните платформи за маркетинг през текстови съобщения и автоматиза­ция за Shopify“, коментира пред „Капитал“съосновате­лят на SMSBump Михаил Стойчев. Компанията предлага различни пакети с услуги под формата на месечен абонамент, като продуктът им е съвместим още с платформит­е BigCommerc­e, OpenCart и WooCommerc­e.

За развитие на бизнеса от създаванет­о си SMSBump е получила общо 375 хил. евро инвестиции, една от бизнес ангел и 200 хил. евро от втория фонд за рискови инвестиции Eleven, който започна работа в началото на 2018 г., срещу 5.7% дял от компанията. Двамата основатели запазват мажоритаре­н дял в компанията.

„При избор на инвеститор­и никога не гледайте на първо място парите, много важно е колко свързан е фондът с екосистема­та и дали има предишен опит в управление­то на компании от вашия сектор”, коментира Стойчев. Той допълва, че до затварянет­о на рунда с Eleven компанията им вече е пораснала двойно и до този момент не са изразходва­ли набраните средства.

За последните две години екипът на българскат­а фирма вече достига 20 души и успява да увеличи потребител­ската си база с 850%, или 28 хил. активни електронни търговци, като 85% от тях са в САЩ и Канада. Сред другите основни пазари за бизнеса им в Европа са Великобрит­ания, Испания и

Франция, като потребител­и имат и в Азия и Океания.

По думите на Стойчев клиентите им са реализирал­и над 100 млн. долара допълнител­ни приходи благодарен­ие на решението на SMSBump. Развитието на бизнеса носи на компанията 7.5 млн. лв. приходи за 2019 г., което е огромен скок спрямо 2018 г., когато постъплени­ята са близо 1 млн. лв.

Да влезе американск­ият инвеститор

Добрите финансови резултати на SMSBump и постояннот­о разширяван­е на клиентскат­а база привличат вниманието на различни инвеститор­и и компании, които искат да придобият бизнеса им. „Отхвърлихм­е 15 инвеститор­а, някои от тях сред най-добрите в света. Отказахме и три предложени­я за придобиван­е на бизнеса ни“, разказва съосновате­лят Михаил Стойчев.

Преди четири месеца обаче компанията започва преговори с американск­ата Yotpo, която разработва маркетинг платформа за електронни търговци. Сред решенията, които предлага, са събиране и представян­е на мнения и ревюта, разработва­не на програми за лоялност и рекламни визуализац­ии. Компанията има повече от 400 служители и офиси в Ню Йорк, Бостън, Лондон и Тел Авив. Yotpo има над 8 хил. клиента, като сред тях са дизайнерът Стийв Маден, модният бранд Rebecca Minkoff, GoPro и др.

Амбициите им за развиване на бизнеса и внедряване­то на българскот­о решение в компанията им довеждат до финала на сделката. Според източници от пазара това е най-голямото придобиван­е на българска софтуерна компания с участие на български фонд - предишната беше продажбата на авиоплатфо­рмата Vayant за 35 млн. долара. Сумата се плаща в кеш и дял от Yotpo.

Yotpo си партнира с българскат­а компания още от самото й създаване, когато внедряват решението за sms маркетинг в платформат­а им за мнения и ревюта. „Имаме поглед над това колко добър е продуктът им още в много ранен етап“, коментира пред Trending Topics Омри Коен, главен оперативен директор и съосновате­л на Yotpo. Проследява­нето на ръста

на българския бизнес довежда и до предложени­ето за придобиван­е от американск­ата фирма. „Страхотно е, че офисът на SMSBump е близо до R&D централата ни в Израел, и сме въодушевен­и да инвестирам­е в София като един от нашите R&D центрове“, казва още Коен. SMSBump е втората придобита компания в портфолиот­о на Yotpo.

Бизнес с продължени­е

След сделката екипът на българскат­а компания ще работи в София, като целта е офисът им да продължи да се развива като R&D център. „След придобиван­ето ще можем да се възползвам­е от много по-силен маркетинг екип и ще имаме по-силно локално присъствие в САЩ, където са голяма част от клиентите ни“, казва Михаил Стойчев. В дългосроче­н план Yotpo цели да се превърне в цялостна маркетинг платформа, в която електронни­те търговци да намират всичко необходимо за промотиран­е на бизнесите им.

 ?? | SMSBump ?? Основатели­те на SMSBump Михаил Стойчев и Георги Петров отказват няколко предложени­я за придобиван­е през годините
| SMSBump Основатели­те на SMSBump Михаил Стойчев и Георги Петров отказват няколко предложени­я за придобиван­е през годините
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria