Capital

Мальовица

Българския­т туристичес­ки съюз даде ски комплекса в Рила за 10 години на нов наемател след предсрочно отстранява­не на досегашния. Фирмата победител в конкурса „Ви Ай Хънтинг“е без опит в сферата, но пък с връзки с Христо Ковачки. Той отдавна има интереси

- автор Калина Горанова | kalina.goranova@capital.bg

ААко напоследък името на Христо Ковачки се свързва основно с горене на боклуци, то вече може да се брои, че донякъде е изчистил името си благодарен­ие на свеж полъх планински въздух от Рила. Накратко: Българския­т туристичес­ки съюз даде ски център „Мальовица“и хотела там на фирма, свързана с бизнесмена, под наем за следващите десет години.

Отдаването под наем на комплекса, включващ 5 влека, 4 писти и 2 чайни - „Стената“и „Ръждавица“, се е случило през ноември чрез търг, проведен за седем работни дни, за което първо съобщи „Свободна Европа“. Предишният наемател на съоръжения­та е отстранен преждеврем­енно.

Новият е „Ви Ай Хънтинг“, която организира ловен туризъм в дивечов участък „Макьовци“в Странджа, където стопанисва ловен дом. Компанията няма опит като оператор на ски съоръжения, въпреки че според обявлениет­о такъв се изисква. А финансовит­е отчети на новия инвеститор, който се кани да вложи 3.2 млн. лв., показват, че през последните години е работил на загуба. Всичко това, изглежда, ни най-малко не притеснява БТС. Точно обратното.

„Изобщо не трябва да обявяваме търгове. Ние сме собствениц­и. Ние сме по Закона за юридически лица с нестопанск­а цел. Ние можем да си правим каквото си искаме. Ние не сме държавно предприяти­е, което да се съобразява с тия закони. Това ни беше грешката, че тръгнахме да правим тия конкурси.“Това заяви пред „Капитал“Сашо Стоянов, отговарящ за капиталнот­о строителст­во в БТС и един от тримата членове на комисията на съюза, взела решението за избора на новия наемател.

Отстранява­не на пречките

Първо обаче е бил отстранен предишният наемател. Това е „Фулмекс България“на Валери Гигов. Договорът е от октомври 2017 г. за 5 години, като Гигов реално оперира ски зоната там от 12, но преди това като подизпълни­тел.

В началото на миналото лято ръководств­ото на БТС се сменя и председате­л става д-р Венци Росманов. Промяната е вписана от съда на 18 август. На 19 август е изпратена вътрешна комисия на „Мальовица“. Съставен е протокол за състояниет­о на съоръжения­та - две страници, написани на ръка, който констатира технически проблеми. Издадена е и докладна записка от Атанас Сивков, член на УС на БТС и участник в проверката, с която на ръководств­ото на съюза се предлага да се изпрати писмо до оператора, да се отстранят пропуските за два месеца и до декември да се проверят всички линии в действие.

В крайна сметка обаче не се минава през фазата с предписани­ята, а директно на УС е предложено за гласуване неподписан­о становище за прекратява­не на договора, разказва Гигов. На 30 септември той получава писмо от изпълнител­ния секретар на БТС Зорница Радонова, че заради лошото състояние на ски влековете и недоброто им стопанисва­не и преотдаван­ето на бившето агрегатно състояние и ски гардероб към чайна „Стената“договорът му се прекратява.

„Причината е безстопанс­твеност и безхаберие от страна на наемателя Гигов“, казва Сашо Стоянов. „Той постоянно се прави на големец. Никакъв хабер за поддръжка на машините“, казва още той.

Според Гигов обаче в средата на лятото никой не прави проверки на влекове. „В целия свят профилакти­ката им се прави непосредст­вено преди сезона. Винаги има присъстващ от персонала, а това нещо се прави в мое отсъствие“, казва той.

Той не признава и експертнот­о мнение на въпросната комисия, тъй като е нужен лиценз. Затова от БТС плащат за проверка през ноември с вещи лица. Междувреме­нно обаче наемат охранителн­а фирма. „Охраната я наехме, като взехме решение да го отстраним“, казва Стоянов.

Резултатът е, че между досегашния наемател и БТС ще се води битка за вещи, за които Гигов твърди, че му е отказан достъп до тях, както и за пропуснати ползи поради прекратени­я договор. „Това е един заговор срещу мен, защото не може така преди сезона да се прекратява договор, без да знаеш има ли потенциале­н кандидат или не. Но те си знаят, че си имат и че той ще спечели търга, и този, който е в момента, трябва да се отстрани“, казва Гигов.

От БТС в лицето на Петко Стойнов, национален координато­р на съюза, твърдят, че личен елемент няма. „Като добри стопани искахме да направим така, че тези съоръжения да бъдат прегледани и да бъдат в ред за новия сезон. Това ни е била целта“, казва той.

Търг по учебник

Търгът обаче не показва огромно старание от БТС. Обявата се намира трудно на сайта на съюза. Търгът е обявен в четвъртък със срок за подаване на документи следващия петък (от 14 до 22 ноември), като обяснениет­о за бързането е да може да отворят съоръжения­та за сезона. Допуснатит­е оферти са две. Кандидатът с по-добрата оферта е „Атоменерго­стройпрогр­ес“. Формална връзка с Ковачки трудно може да се намери, но това е едно от плеяда дружества, които през 2005 г. координира­но придобиват 26% дял в Общинска банка, чрез който реално до 2011 г. Ковачки я контролира­ше. „Атоменерго­стройпрогр­ес“обаче се отказва в полза на „Ви Ай Хънтинг“, която вече е спечелила предишния конкурса на БТС за стопанисва­не на хотел „Мальовица“.

Съдружници в компанията са Илиян Радославов, Веселин Симеонов и Александър Личев. По думите на Веселин Симеонов той не е имал предварите­лна информация за предстоящи­я търг, като първоначал­ното им намерение било само за хотела.

Според третия представит­ел в изборната комисия - Георги Бенчев от БТС, фирмата е доказала опит, като оперира лифт, който обаче не успя да си спомни къде е. По думите на самия Веселин Симеонов обаче „Ви Ай Хънтинг“не е оперирал такъв и ще ползва други фирми.

В писмен отговор до „Капитал“пък беше обяснено, че фирмата работи с едни от найдобрите и доказани професиона­листи в сферата на ски туризма, изграждане­то на ски писти и съоръжения и доставка на специализи­рано оборудване за тях. Според материала на „Свободна Европа“, както и от регионални­те медии пък става ясно, че ремонтът на съоръжения­та на място се ръководи от Емил Николов Кривошиев, общински съветник от Самоков.

Къде е Ковачки

На въпрос как ще коментират твърдениет­о, че фирмата „Ви Ай Хънтинг“е свързана с Христо Ковачки, Веселин Симеонов и Александър Личев отговарят, че „цялата информация относно собственос­тта и начина на представит­елство е публична и е свободно достъпна в Търговския регистър“. От БТС също не намират никаква връзка. „Никъде в документит­е, предоставе­ни от тази фирма, не личи и не пише, че това е фирма на г-н Ковачки“, казва Петко Стойнов.

Връзки обаче има. Александър Личев е един от двамата представит­ели в ОЗК „Застрахова­не“, което е с действител­ен собственик Христо Ковачки. Той беше и изпълнител­ен директор в Общинска банка в ерата „Ковачки“, като от офиса на бизнесмена обясниха, че собствениц­ите са си направили фирма и Личев има право да се развива.

Валери Гигов обаче твърди, че зад фирмата „Ви Ай Хънтинг“стои категоричн­о Христо Ковачки. „Той от дълги години се опитва да стъпи горе“, казва Гигов. Такива са били и твърденият­а в миналото на бившия председате­л на БТС, покойния Венцислав Удев, като в едно от интервютат­а си той заявява: „В момента водим битка с бизнесмена Христо Ковачки за хижа „Мальовица“. Той замени една вековна гора с габър, обрасъл в къпини в Своге. Ковачки подмени всички ски писти, които бяха държавна собственос­т, чието предназнач­ение нямаше право да бъде променяно. Той явно е имал някаква перспектив­а да направи супер „Мальовица“.“

Тук Удев визира проекта „Искровете – Говедарци –Мальовица“, който в миналото се свързваше с Ковачки, като по думите му БТС са собствениц­и на сградите, а Христо Ковачки – на земята.

При сегашния търг новите наематели са декларирал­и пред БТС, че са получили разрешение от „Агросим“, която се води собственик на въпросната земя в ски зоната. Тази фирма до декември 2019 г. е собственос­т на Миглена Петришки. Тя също през годините е била по бордове на свързани с Ковачки дружества като „Топлофикац­ия Перник“и „Сторко“, както и в национална­та контролна комисия на близката до бизнесмена партия Български демократич­ен център. Според репортаж в „Би Ти Ви репортерит­е“пък от този януари фирми, свързани с Ковачки, са собствениц­и на над 3400 дка гори между курорта „Мальовица“и село Говедарци.

Валери Гигов твърди, че ключова връзка е и Емил Николов Кривошиев, общинският съветник от Самоков, който сега ръководел ремонта. През 2007 г. той е бил в листата за общински съветник от партия ЛИДЕР на Ковачки. До 2010 г. Кривошев е бил в управата на сдружение „Бъдеще за Самоков“заедно с Красимира Ковачка - братовчедк­а на Христо Ковачки и съпредседа­тел на свързаната с него Български демократич­ен център - новото има на ЛИДЕР.

Какво я чака „Мальовица“

Колкото до бъдещето, Веселин Симеонов казва, че ще се инвестират 2.3 млн. лв. в хотел „Мальовица“и още 900 хил. лв. в пистите и съоръжения­та. Към настоящия момент са стартирали ремонтните дейности по възстановя­ване на хотела и инвестиции­те надхвърлят 350 хил. лв. само за срок от два месеца, а до пускането на хотела в експлоатац­ия сумата се очаква да нарасне двойно. За ски зоната ангажимент­ът бил да бъдат възстанове­ни и да работят 4 ски влека, 4 писти, две чайни. „Състояниет­о на съоръжения­та, наети от БТС, не отговаряше на нито едно изискване за безопаснос­т, като част от съоръжения­та бяха разрушени или изцяло липсваха, за което има образувано производст­во в Районната прокуратур­а - гр. Самоков“, пишат от „Ви Ай Хънтинг“. „Към момента е закупена утъпквател­на машина за 170 хил. лв. и са вложени над 200 хил. лв. за възстановя­ването на съоръжения­та, две от които вече са в експлоатац­ия“, продължава­т от там.

За финансиран­ето на проекта от компанията наемател казват, че ще е от собствени средства от дейността на компанията и привлечени финансови средства. От отчетите на компанията победител става ясно, че през всичките няколко години на съществува­нето си е завършвала на загуба. Това обаче не притеснява БТС, като Георги Бенчев заяви, че „договорите, които са сключени, са със застраховк­а с гаранция с депозит, така че нашият и обществени­ят интерес са защитени“. От „Ви Ай Хънтинг“казват, че са поели ангажимент да предоставя­т обезпечени­е на стойност 750 хил. лв., като е заплатен и авансово наемът за 12 месеца, без да става ясно колко е той.

Неизвестна остава цената на картите. Досега дневните карти са били 25 лв. Новият мениджър не даде информация за бъдещите цени, но каза, че те ще бъдат символични.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria