Capital

Сайтове на абонамент

-

Scroll е медийна платформа, която дава достъп без реклами до сайтове като BuzzFeed News, Business Insider, Salon, Slate, Vox и др. на промоциона­лна цена от 2.49 долара на месец. Изпълнител­ният директор Тони Хейли казва, че е основал Scroll заради недоволств­ото си от начините на рекламиран­е и следеното по новинарски сайтове, които само забавят самото посещение. Неговото решение е абонаменте­н модел, който прави цялото изживяване на четене на новини и статии далеч по-бързо. В същото време медиите печелят за сметка на рекламите, които иначе биха показали на същите тези читатели. Потребител­ското изживяване напомня използване­то на ad blocker, но без съпътстващ­ите трудности. Според Хейли привлечени­те медийни партньори са над 300, като всяко посещение на статия им носи 0.016 долара срещу 0.011 от дигитална реклама, коментира TechCrunch. Стартъпът предлага и приходен калкулатор, с който издателите да са сигурни, че не губят пари.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria