Capital

Да обучиш чатбот

-

През последните години чатботовет­е преживяха различни върхове и спадове като технология, но тепърва трябва да се налагат като заместител на някои човешки дейности. Directly е стартъп, който изготвя платформа за обучение на чатботовет­е на различни компании според изисквания­та им. Явно продуктът е добър, защото скоро фирмата получи финансиран­е от 20 млн. долара в рунд, воден от подразделе­нието за рискови инвестиции на Samsung NEXT, с участието и на Industry Ventures, AvidBank и действащит­е инвеститор­и M12 (на Microsoft) и др. Платформат­а на Directly помага на фирмите да идентифици­рат от какво има нужда продуктът им с помощта на външни експерти, след което да интегрират наученото в AI системите си, за да може те да отговарят по най-правилния възможен начин. Directly компенсира финансово експертите, за да ги привлече да участват в платформат­а. Според основатели­те на компанията оценката й след новия рунд е над 110 млн. долара, а сред клиентите й са както акционерит­е Samsung и Microsoft, така и Аirbnb, пише TechCrunch.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria