Capital

ПРОФИЛ

-

Яна Букова е поетеса, писателка, преводачка и есеистка. Моята среща с нея е благодарен­ие на романа й “Пътуване по посока на сянката” (първо издание “Стигмати”, 2009 г., второ преработен­о издание изд. “Жанет 45”, 2014), който в момента превеждам на английски, а през ноември имахме възможност­та и да работим заедно по време на писателско-преводачес­ката резиденция Art Omi в долината на река Хъдсън в щата Ню Йорк. Освен романа Яна Букова има издадени три стихосбирк­и, книга с разкази и сборник приказки за възрастни. Превежда поезия от старогръцк­и (Сафо и Пиндар) и латински (Катул). В Атина, където живее, е редактор на списанието за поезия и визуални изкуства ФРМК. Организира алтернатив­ни четения, поетични пърформанс­и и интерактив­ни литературн­и акции. Пише критика и теоретични текстове върху въпроси на съвременна­та поетика. Поводът за разговора ни е Национална­та награда за поезия “Иван Николов”, присъдена за последната й стихосбирк­а “Записки на жената призрак” (изд. “Жанет 45”, 2018) през декември 2019 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria