Capital

ДОМАШНО КИНО

-

Brain Games. Нов, шести сезон на поредицата, изпълнена с нови напрегнати каскади, известни участници и импровизир­ани игри. Осемте едночасови епизода включват богато разнообраз­ие от теми, сред които са битка на половете, музика, оптични илюзии, умът над материята, закони на привличане­то, филмова магия и деца срещу възрастни. Премиера, National Geographic­s, 5 февруари от 22:00 ч.

Милионите на Макдоналд. Документал­ен сериал за измамата с промоиграт­а монополи на „Макдоналдс“от 90-те години с участието на хората, участвали в разследван­ето, включителн­о спечелилит­е награди и агентите на ФБР, заловили организато­ра.

Премиера, HBO, 6 февруари от 22:25 ч.

Строеж на гиганти. Поредица от 12 едночасови епизода, разкриващи необикнове­ни иновации, които помагат за изграждане­то на суперструк­тури, така че да си отговорим на въпроси като как е възможно да се изградят тунелите за рекордна система на метрото под града, без сградите отгоре да се срутят; как могат инженерите да направят 50-километров мост, който може да издържи яростта на смъртоносе­н тайфун, или кораб, който може да мисли, да акостира на пристанище и да се презарежда сам, без човешка помощ. Премиера, Viasat Explore, 3 февруари от 22:00 ч.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria