Capital : 2020-02-01

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА : 30 : 28

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

28 | K1 | ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА ПРОМЯНА В ИЗНОСА 2013-2018 К | К| Индекси на промишлено­то производст­во, 2015 = 100 В% Електричес­ки съоръжения и части Авточасти Мебели Стоки от желязо и стомана Пластмаси Машини Фармацевти­чни продукти Производст­во на мебели Производст­во на облекла 300 250 Общо 200 Мед и стоки от мед Облекла, трикотаж и плетени Желязо и стомана Руди, шлаки и пепели Други облекла Житни растения Минерални горива Маслодайни 150 100 50 0 Източник: ИПИ, НСИ Източник: ИПИ, ITC, UNCTAD/WTO P P P КАПИТАЛ | 31 януари – 6 февруари 2020 г. | capital.bg ПРОИЗВОДСТ­ВОТО НА ЦИГАРИ СЕ СВИВА Производст­во на кожи и кожени стоки Производст­во на тютюневи изделия семена0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19