Ми­нис­тер­с­т­во на са­мо­ле­ти­те

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Вре­ме­ви­ят про­зо­рец за стра­те­ги­чес­ка мо­дер­ни­за­ция на ар­ми­я­та за­поч­ва да се зат­ва­ря, пе­че­ливш пак се очер­та­ва бой­на­та ави­а­ция

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.