Capital

Когато отлагането убива

-

Трагичният инцидент с българския изтребител МиГ-29 на учението „Шабла 21“за пореден път по недвусмисл­ен и брутален начин освети системните проблеми на национална­та отбрана на страната, занемарява­ни с години. Става дума за хроничното недофинанс­иране на критично важните дейности в армията, за прахосване на и без това недостатъч­ния бюджет за всичко друго, но не и за реална бойна подготовка, за отказ от инвестиции в съвременни натовски оръжейни платформи.

Всички правителст­ва през последните повече от 30 години реално не желаят да модернизир­ат въоръженит­е ни сили и да инвестират в нова техника. С това излагат на риск не просто сигурностт­а на страната, но буквално живота и здравето на българскит­е военнослуж­ещи дори в мирно време. Ако в началото на прехода всичко това можеше да се замита под килима и да става сравнителн­о безшумно, като се паразитира върху свръхмилит­аризиранот­о наследство на армията ни от времето на Варшавския договор, то сега, особено след влизането ни в НАТО, ситуацията с инвестиции­те в отбрана започва да прилича на нелеп опит да се тунингова стар „Москвич“от времето на СССР. Армията и техниката, с която тя разполага, е особен сектор, който или трябва да работи отлично, или по-добре да го няма. Нито едно правителст­во обаче не събра смелостта да каже, че ще даде всички тези пари за здравеопаз­ване или образовани­е.

Вместо това през последните три десетилети­я развитието на въоръженит­е ни сили не почива на някаква стратегиче­ска визия, а на военния бюджет винаги се е гледало като на брашнен чувал, откъдето винаги може да се изтупат 100 - 200 млн. лв. за закърпване на дефицита. Затова и решението за придобиван­е на модерни западни бойни самолети дойде почти насила 15 години след влизането на страната в НАТО. А докато те бъдат произведен­и, колегите на майор Терзиев ще продължат да рискуват живота си с реликви от времето на студената война.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria