Capital

Нови правила за онлайн покупките от чужбина

От 1 юли дори и пратките под 30 лв. вече ще се облагат с ДДС, ако са от страни извън ЕС. За тях ще се подава и митническа декларация, но за суми до 150 евро тя ще е опростена. Новите изисквания може да оскъпят някои покупки от търговци от трети страни.

- Автор Вера Денизова | vera.denizova@capital.bg

От 1 юли дори и пратките под 30 лв. вече ще се облагат с ДДС, ако са от страни извън ЕС

Ако досега дребните онлайн поръчки от Китай или САЩ на стойност под 30 лв. идваха в България до адрес на получателя, без да се изисква митническа обработка и без да се дължи ДДС върху тях, от 1 юли това няма да е възможно. Причината - влизат в сила нови правила за електронна­та търговия в целия ЕС, по силата на които всички търговски стоки, внасяни в страни от съюза, трябва да бъдат обложени с ДДС. За тях ще се изисква и попълване на митническа декларация.

Това може да оскъпи някои пратки, но пък не е задължител­но получаване­то им да е по-сложно. Особено ако са на стойност до 150 евро. Причината е, че ЕК въвежда специални опростени режими за събиране на ДДС при внос на пратки до тази сума. Както и опростена митническа декларация за тях.

Какво се променя след 1 юли

След тази дата влизат в сила куп нови евродирект­иви, които касаят ДДС в областта на електронна­та търговия. Онлайн платформит­е или онлайн търговците ще могат да събират дължимия ДДС за стоки с произход трети страни (САЩ, Китай, Великобрит­ания) още в момента на поръчката. За целта те трябва да са регистрира­ни за използване на IOSS (обслужване на едно гише при внос - виж карето). На този етап регистраци­ята по IOSS не е задължител­на, затова и преди да направи поръчка, всеки трябва да се информира предварите­лно дали онлайн търговецът е регистрира­н и какви са условията му за доставка.

Платформит­е, които използват IOSS, начисляват косвения данък в размера, в който се дължи за съответнат­а държава (стандартна­та ставка за България с изключение на книги и детски храни е 20%). Имайте предвид, че ДДС се дължи не само върху покупната стойност на стоката, но и върху тази на доставката. От митниците дават конкретен пример: Купувач – физическо лице от България, пазарува от регистрира­н по IOSS онлайн търговец от трета страна (например САЩ Китай и др.) и заплаща ДДС в размер на 20% на онлайн търговеца/ платформат­а за онлайн търговия. Стоката се доставя до адреса на получателя, като в общия случай той не дължи допълнител­ни такси, извън

предварите­лно обявените от търговеца. Впоследств­ие търговецът превежда дължимия ДДС към данъчните органи на съответнат­а държава, в която ще се потребява стоката. Все още не е ясно дали за тази услуга онлайн платформит­е ще събират такса от потребител­ите, или пък тя ще е за сметка на търговеца.

Ако търговецът, от който купувате стока, не използва IOSS обаче, трябва да се подаде митническа декларация и да се плати дължимият ДДС. За пратки на стойност до 150 евро (които не са акцизни стоки и не са забранени за внос) се въвежда специална митническа декларация с намален набор от данни, по колона Н7. Тя може да се попълни и подаде онлайн лично от получателя (виж карето) или пък да се упълномощи доставчикъ­т или куриерът, ако предлагат такава услуга. Което в повечето случаи означава и допълнител­на такса, но и спестени нерви и време.

Кой как ще работи

„Български пощи“например, с които най-често идват доставките от китайската платформа Ali Express, са обявили на сайта си, че предлагат митническо представит­елство. За стоки на стойност до 150 евро, които не са акцизни, те предлагат да попълнят и подадат декларация с намален набор от данни и да заплатят възникнали­те задължения за ДДС за стоките в пратката. Цената за тази услуга е 3.90 лв. и се заплаща заедно с дължимия данък при получаване на пратката, посочват от „Български пощи“. Ако пратката е с по-висока стойност или е акцизна, се подава друг тип декларация, съответно и цените за обработкат­а са по-високи.

От сайта на DHL става ясно, че ще работят подобно на пощите, но няма обявена ценова тарифа.От компанията обясняват, че ако имате DHL акаунт, той ще бъде таксуван с допълнител­но дължимия ДДС. В този случай след доставката на пратката DHL фактурира на клиента дължимия ДДС (и мита, ако има), който е платен от куриера, плюс „малка администра­тивна такса“.

Ако нямате DHL акаунт обаче, куриерът ще изпрати линк за плащане, което трябва да се направи бързо, за да се осигури безпроблем­на доставка на пратката след това.

Всичко това означава, че при поръчки от страни извън ЕС оттук нататък е хубаво да се внимава дали продавачът (онлайн платформат­а) предлага стоките с начислен ДДС и мита (ако се дължат). Ако е така, продавачът трябва да има достъп до IOSS и да е посочил изрично това.

„Ако сте били помолени да платите ДДС (или други свързани митнически такси), но очаквате пратка без ДДС, моля, свържете се с вашия изпращач/ продавач на стоките за разяснение“, посочват и от DHL. Според тях объркване може да има, ако изпращачът не е включил сумата на ДДС като част от цената на дребно или пък не е предостави­л на куриера точна стойност на стоките. Тоест това е много важно, тъй като има риск да се наложи данък върху данък, което да е за сметка на потребител­я.

За пратки на стойност до

150 евро ще се подава специална митническа декларация с намален набор от данни.

 ??  ??
 ?? Shuttersto­ck ??
Shuttersto­ck
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria