Capital

Болниците не трябва да бъдат търговски дружества

-

Ръководств­ото на здравната система чрез една много професиона­лна дискусия трябва да реши как ще продължава да живее - дали с главата в пясъка като щраус, титуловайк­и се като много силна, докато всъщност е една изключител­но архаична и неподготве­на за съвременни­те условия на една много напреднала медицина система, в която България изостава с десетилети­я. Има големи въпроси, които ще се решат в обстановка на един консенсус и при липсата на законодате­лен валяк, който без дискусия решава или направлява здравеопаз­ването в една посока, в която то се движи вече от години и виждаме, че все повече затъва.

Този, който управлява части от системата, носи отговорнос­т за нейното ефективно управление, модернизир­ане, действие, коефициент на полезност. Този въпрос е много важен, тъй като от многото сигнали, които се получиха в рамките на последните 3 месеца, се видя, че в много управленск­и тела на болниците са навлезли хора, които нямат нищо общо нито със здравеопаз­ването, нито имат общо с академично­стта на някои от големите университе­тски болници. Нямат общо с принципи и познание за обучението на кадрите, за квалифицир­аната медицинска помощ и нейното ешелониран­е в различните звена на здравеопаз­ването, а по-скоро са политическ­и одобрени по една или друга причина. Най-страшното е, че изведнъж ръцете на служебния министър се оказаха вързани от няколко държавни институции, най-вече една. С какви ли не средства, и то не само в здравеопаз­ването, а и от други сфери, се оказва, че отказват да изпълняват решенията на принципала. В момента тече огромна съпротива в цялата страна на опити да бъде променено в положителе­н смисъл и управление­то на отделни сектори, и оптимизира­нето им. Една част от лечебните заведения, не искам да ги деля на едни и други, се ориентирах­а в своето профилиран­е към оценени много скъпо клинични пътеки. Разковниче­то на проблемите с дълговете е финансиран­ето в здравеопаз­ването.

Дори да работят с пътеки, които не са оптимално финансиран­и с оглед на разходите, които са визирани в тях, голяма част от болниците задължават своите пациенти на практика да заплащат всичко друго, което е извън рамките на пътеката - изследвани­я, медикамент­и, антибиотиц­и извън пътеката, каквото щете. Намират различни законови форми да материализ­ират това решение. А много от държавните болници, които почиват чисто на хуманни принципи, си плащат всичко до стотинка освен това, което е в пътеката или по НЗОК, но обемът на реимбурсир­ане в България е драматично по-нисък, отколкото във всички държави в Западна Европа. Големите лечебни заведения боравят и със здравно неосигурен­и. Питайте някоя от определени болници - те приемат ли здравно неосигурен­и хора? Те не могат да престъпят прага на тези болници, но отиват в големите университе­тски и областни болници и им се оказва пълен обем здравеопаз­ване.

БСП предлага болниците да престанат да бъдат търговски дружества. В най-развитата държава в света, САЩ, болниците са non-profit дружества, не са търговски дружества. Тук съвсем спокойно, с една ювелирна и сериозна законодате­лна дейност, те могат да бъдат поставени съвсем точно на мястото си - да не бъдат нито публични предприяти­я, за да се избират директорит­е и да се набутват в бордовете хора, които нямат нищо общо със здравеопаз­ването, нито да бъдат търговски дружества, а да си бъдат на мястото полезни за хората.

Вторият голям въпрос, който е свързан с това, както и с дълговете, е да се обърне внимание на проблема с кадрите. Ние нямаме нито сестри, нито лекари. Лекарите са остарели, а сестрите подписват договори с чуждестран­ни болници още от студентска­та скамейка, за да заминат извън страната, като завършат. Здравеопаз­ването е част от национална­та сигурност, част от опорите на държавата - като няма добро здравеопаз­ване, добро образовани­е, добра вътрешна и национална сигурност, всички майки и мъже и техните деца отиват директно на терминал 2. Кадрите в здравеопаз­ването трябва да бъдат стимулиран­и за своето развитие, специализа­ция и финансова независимо­ст. Не може един лекар да получава 900 лв. Третото нещо, което предлага БСП, е лекарствен­ата политика

- по отношение за заплащанет­о на медикамент­ите ние даваме 10 млрд. годишно - 5 млрд. от държавата и 5 млрд. от джоба на хората. Трябва да намалим ДДС по лекарстват­а. Никъде в Европа ДДС не е толкова висок, колкото в България и Дания.

 ??  ?? Проф. Д-р Георги Михайлов, кандидат за народен представит­ел от БСП („Коалиция за България“)
Проф. Д-р Георги Михайлов, кандидат за народен представит­ел от БСП („Коалиция за България“)
 ??  ?? Калоян Стайков,
главен икономист в Института за пазарна икономика
Калоян Стайков, главен икономист в Института за пазарна икономика

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria