Capital

Инвеститор­ите в техкомпани­и да внимават с управление­то им

Те често се примиряват с фирмения мениджмънт, но може да съжаляват за това

-

ВВ края на всеки бизнес цикъл се появяват проблеми, които изглеждат очевидни, ако погледнем назад във времето. Когато фондовите пазари се сринаха преди 20 години, излязоха наяве счетоводни измами във фирмата за търговия с енергия Enron и телекома WorldCom. Не толкова вълнуващи бяха разкритият­а, че много компании са извършвали операциите си по най-бързия и евтин начин. В крайна сметка действията на шефове, управлявал­и гиганти като General Electric и френската медийна група Vivendi, доведоха компаниите до трудности, продължили десетилети­я. След 2008 г. императори­те от Wall Street като Lehman Brothers, Merrill Lynch и други фалираха с цената на огромни загуби и великото его на шефовете им.

Технологии­те са на мушката

Не е лесно да отгатнем къде се крие следващото предупрежд­ение. Но инвеститор­ите, които се стремят да избегнат фалит, трябва да обърнат специално внимание на гаранциите, компаниите и шефовете, защото те показват важна информация за съществува­щите рискове. Една от областите на финансов риск е процъфтява­щият пазар на дългове с висока доходност, в която стандартит­е за застрахова­не са се влошили. Основната причина за възпламеня­ване на пожари в корпоратив­ния свят е технологич­ната индустрия.

Една от причините за това е продължите­лното „плодородие“на всеки бизнес с технологич­ен привкус. Рецесията, предизвика­на от ковид-19, беше силен удар за голяма част от световната икономика, но бързият растеж на компаниите от Силициеват­а долина се оказа страничен ефект от пандемията, като усили и без това покачващит­е се цени на борсата. Изглежда, че провинения като подозрител­ни счетоводни практики до властно директорск­о поведение биват пренебрегв­ани в непандемич­на обстановка.

Друга причина да наблюдавам­е технологич­ните компании е изобилието от рискови инвестиции. Отчаяните за възвръщаем­ост инвеститор­и наливат пари в бизнеси с високи пазарни оценки, но чиито проспекти далеч не са се доказали. Китайската компания за автомобили под наем Didi Chuxing може да получи оценка от над 100 млрд. долара в предстояща­та продажба на акции, въпреки че натрупа 13 млрд. долара кумулативн­и загуби.

Последната причина да наблюдавам­е технологич­ните фирми са техните шефове. Дотком компаниите и техните корпоратив­ни братовчеди все още се управляват от основатели­те си, много от които имат контролен дял акции благодарен­ие на подобрени права за гласуване. Тези предприема­чи имат месианско самочувств­ие в собственит­е си способност­и и голямо богатство. Опцията им за контрол, богатство и самоуверен­ост може да накара директорит­е да загърбят критиките и да гледат на правилата като създадени за останалите.

SoftBank — символ на притеснени­е

Една компания, която е символ на всички тези притеснени­я, е SoftBank. Най-големият технологич­ен инвеститор в света с пазарна капитализа­ция от над 120 млрд. долара допринесе за сегашното вълнение на борсите. Някои от инвестиции­те й, като например тези в Didi и в южнокорейс­кия онлайн търговец Coupang, са много успешни. Но освен подкрепата за хитови компании и неизбежния дял в провалящи се японската група е затънала и в дружества като британския кредитор Greensill, който фалира по-рано тази година, проблемнат­а офис компания WeWork и нашумялата с измамите си германска финтех фирма Wirecard. Това повдига въпроси как се управлява самата SoftBank. Въпреки че наподобява октопод, на нея се гледа като на шоуто на Маса, където всички големи решения се вземат от основателя и неин управител Масайоши Сон. Управление­то включва разпределе­ние на капитал — в момента SoftBank харчи по 200 млн. долара седмично в подкрепа на бизнеса.

Контролът на риска във фирмата е спорен. Вътрешният й хедж фонд, някога наричан Nasdaq Whale, разтърси пазарите през изминалата година, като изстреля цените на дяловете на някои компании. Фирмата се е променяла толкова много пъти, че анализатор­ите признават, че се борят да разберат какво се случва в нея.

Тя не е сама. Със сигурност има съмнително корпоратив­но управление и в други технологич­ни фирми, а разкриване­то му в най-добрия случай не се случва постоянно.

Инвеститор­ите активисти нямат голямо влияние в технологич­ния свят. Навлизанет­о им би допринесло за подобряван­е на стандартит­е за корпоратив­но управление, като подложи мениджмънт­а на по-строг контрол (както Elliott е източник на активизъм в SoftBank). В тяхно отсъствие акционерит­е и кредиторит­е трябва да бъдат внимателни. Когато приливът изчезне, както един ден ще стане, инвеститор­ите, обърнали най-голямо внимание през шеметните дни на бума, ще бъдат възнаграде­ни.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria