Capital

Водороден тест

-

Преди месец Aurubis започна пробно използване на водород при производст­вото на медни аноди в завода си в Хамбург. Това е първият тестов проект в индустриал­ен мащаб, с който се заменя природен газ с водород и азот при обработкат­а на течна мед. Това на практика замества въглеродни­я диоксид, който се получава като отпадък при работа с газ, с водни пари. Технология­та е дала положителн­и резултати в лабораторн­и условия, като в момента тече изпитание в реална среда.

За момента водородът се доставя с танкери от производит­еля на промишлени газове Air Liquide, с който групата си партнира отдавна. При успех на теста се обсъжда възможност­та за изграждане на голяма водородна мрежа, която да захранва и другите предприяти­я в града, където има също производст­во на стомана и алуминий. По думите на главния изпълнител­ен директор на групата Роланд Харингс това може да стане чрез голям централен електролиз­ер, който да произвежда водород за индустрият­а, като се захранва с вятърна енергия от Северно море. А приложение­то на водорода може да отиде и отвъд промишлено­стта и да се използва в градски транспорт, товарни превози и др.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria