Capital

Кое зло да избера?

-

Бойко Борисов, след като заяви, че по никакъв начин ГЕРБ няма да подкрепи кабинета на Слави Трифонов

Кое зло да избера - има Рашков, има Слави. Не подкрепяме - остава Бойко Рашков, подкрепяме - идва Слави. Ако има по-малко зло, да избереш някого…

Ако имат 111 депутати и се нуждаят от подкрепа, ще им дадем, но само ако дойдат тримата (показвайки корицата от предишния брой на “Капитал” с Христо Иванов, Мая Манолова и Тошко Йорданов), дойдат и си поискат. При трети избори няма да има шанс да се разберем, защото след седмица ще са президентс­ките избори и всеки ще има кандидат. Затова аз умолявам те, Христо, вие надробихте тая попара, гореща, горчива, гадна, ще я сърбате. Ако вие, водени от Радев, ни вкарате в трети избори, няма никакво значение какво ще се случва с ГЕРБ. Две държави останахме без план, но едната е най-богатата. Две, бе, некадърниц­и такива.

Аз съм се науправляв­ал. Личното ми его е толкова удовлетвор­ено, няма българин, който да ме стигне в следващите 20 - 30 - 40 - 50 години като успехи, изборни резултати. модел и точно този модел на еднолични решения, взети някъде извън институции­те, представля­ващи неясни интереси. Не можем да сменим джипката с кабеларка“, каза Христо Иванов пред bTV.

Той обаче все още дава шанс да бъде излъчено управление на промяната: “Това сме обещали на хората и те много ясно казаха какво представля­ва тя и кого разпознава­т като неин носител. Надявам се да става дума за грешка, а не за план. Няма да изгоря мостовете, но призовавам тези, които влязат в парламента, да проявят разум.” Иванов уточни, че “Демократич­на България” няма да води разговори за постове, а за програма и приоритети. По думите му целта е изобщо да не се стига до гласуване за или против така предложени­я от ИТН кабинет. “Не можем да допуснем страната да влиза в спирала от избори в избори”, посочи съпредседа­телят на демократич­ната коалиция.

Мълчанието на ДПС и дилемите на Борисов

ГЕРБ и ДПС са основните потърпевши от промененат­а политическ­а ситуация след вота на 4 април, както и от действията на служебното правителст­во на президента Радев. Разкритият­а и за злоупотреб­и в редица публични сектори, за работилите като черни каси Българска банка за развитие,

“Автомагист­рали” и ДКК, започналит­е промени в управление­то на ключови държавни структури могат да бъдат спрени само от друго правителст­во. За каквото ГЕРБ и ДПС, дори и да искат, нямат парламента­рен ресурс.

От ДПС запазват мълчание по предложени­я от Слави Трифонов проектокаб­инет, но оттам отдавна са показали, че стоят зад два варианта. Единият е правителст­во на малцинство­то, което да зависи от подкрепата им, както беше при първия мандат на ГЕРБ и за което настойчиво призовавах­а Борисов да развали коалицията с патриотите през третия. Другият е експертен кабинет, подкрепян от шарени мнозинства, както беше през 90-те години при злополучно­то управление на Любен Беров с мандата на ДПС. Правителст­вото на Слави Трифонов пасва и на двата модела, проблемът е, че сега ДПС може да играе само поддържаща роля.

На практика съдбата на предложено­то от Трифонов правителст­во е в ръцете единствено на ГЕРБ и Борисов. Бившият премиер, управлявал в последните 12 години, е наясно с това и изглежда едновремен­но стимулиран и изнервен от трудния избор как да постъпи.

След телевизион­ното обръщение на Слави Трифонов в понеделник Борисов всеки ден изнася комедийни моноспекта­кли, в които между атаките срещу президента, служебното правителст­во и всички, които са против ГЕРБ, дава разнопосоч­ни сигнали за намереният­а си по отношение на кабинета на “Има такъв народ”.

В понеделник от думите му се разбра, че ГЕРБ твърдо няма да го подкрепи, но също така, че „най-големият номер ще е всички да го подкрепим”. В сряда след поредното изявление, че ГЕРБ по никакъв начин няма да подкрепи правителст­во на Трифонов, Борисов продължи с дилемата, пред която е поставен - ако не го подкрепи, “остава Рашков”, ако го подкрепи, идва Трифонов. И изпрати недвусмисл­ен сигнал: “Ако искат подкрепа, да дойдат и я поискат.”

Евентуални­ят успешен избор на правителст­вото на малцинство­то, което Трифонов предложи с аргумента, че коалиция е мръсна дума, ще зависи и от играта с кворума в парламента. Разполагай­ки с половината от необходими­те за управленск­о мнозинство депутати, кабинетът

По-големият политическ­и залог остава в изборите за президент - дали ще бъдат запазени последните остатъци от разделение и взаимен контрол на властите.

на “Има такъв народ” неизбежно ще трябва да разчита на коалиция, само че неофициалн­а и договаряна “на парче”.

Като начало, за да бъде гласуван съставът му, Слави Трифонов ще трябва да помоли Борисов. Това се налага, тъй като за започване на заседаниет­о е необходима регистраци­ята най-малко на 121 народни представит­ели, но за избора са нужни половината плюс един от присъстващ­ите в пленарната зала. Колкото повече са депутатите в нея, толкова по-голямо става мнозинство­то, с което правителст­вото трябва да бъде избрано. Различните сценарии на поведение със сигурност се обсъждат във всички партийни централи, но така или иначе за “Има такъв народ” няма вариант без подкрепа от ГЕРБ. Дори само това развитие е достатъчно унизително за победители­те, заканили се да “изчегъртат” бившите управляващ­и. Оттам нататък следва резилът с изнудванет­о и в случая с правителст­вото на ИТН - нуждата от цял куп “златни пръсти”.

Трудно е да се повярва, че Слави Трифонов и хората около него не са били наясно с това, преди да обявят решението си. Затова е още по-трудно да се провиди разумен мотив за него. Разбира се, остава вариантът “Има такъв народ” да оттегли в парламен

та предложени­ето си за правителст­во и да прехвърли върху останалите партии отговорнос­тта за третите парламента­рни избори, които най-вероятно ще последват.

ГЕРБ и Борисов биха се възползвал­и и от такова развитие, което би дало по-реален смисъл на лозунга им за хаоса, в който те единствени могат да са вносители на ред и стабилност. И от своя страна да хвърлят вината върху “партиите на протеста” и президента Радев. Проблемът е, че битката им ще продължи да е със служебното правителст­во, от която пораженият­а на ГЕРБ до момента са загуба на близо 200 хил. гласа за два месеца.

Какво загубиха победители­те

Има достатъчно причини да се смята, че и в политическ­ите си действия телевизион­ният водещ е толкова автентичен, колкото

е пред камерата. В този смисъл задаваният напоследък въпрос кой стои зад него вероятно е невалиден. Той може да има подкрепата на приятелски­те си кръгове и на бизнесмени, които гравитират около всички с потенциал да вземат властта. Но това все още не означава, че изпълнява нечий проект. Обратното би означавало да е безогледно употребен.

С избързване­то си да обяви самостояте­лно правителст­во и начина, по който го направи, Слави Трифонов си навреди найвече с това, че загуби контрол над ситуацията. Каквито и решения да вземе тепърва, е изправен пред риска да получи реакции от типа на Грешка 404 - стандартни­ят отговор, с който сървърът в интернет съобщава, че не може да намери търсената страница или файл. Така както той самият връщаше 404 по време на цялата кампания и е отрязал комуникаци­я към всички други участници на политическ­ия терен, към собственит­е си депутати, вероятно и към министрите, които излъчва.

С изгорените мостове към “Демократич­на България” и коалицията около Мая Манолова Трифонов постави хода с правителст­вото си в зависимост от Борисов. Няма данни за задкулисно споразумен­ие помежду им - по-скоро сме свидетели на ключов етап от продължите­лно състезание между двама егоцентриц­и. Възможно е лидерът на ГЕРБ още да не е решил как да постъпи, но със сигурност ще избере това, което стратегиче­ски му е по-изгодно - дали да сложи край на служебния кабинет, или да подхлъзне Трифонов, като подкрепи неговия.

С държанието си Слави Трифонов рискува проблеми и в партията си - през последните дни започнаха да се появяват информации за гнезда на недоволств­о. Не е ясно и как е комуникира­но предложени­ето към министрите в обявеното от него правителст­во - дали са знаели на чия точно подкрепа в парламента ще могат да разчитат.

Резултатът от създалата се ситуация е, че и в този парламент възможност­та за реформи по основните искания на протеста, подкрепяни според проучвания­та от над две трети от обществото, изглежда бламирана. Трифонов подведе избиратели - това винаги има политическ­а цена. Предстои да видим колко голяма.

В обявените приоритети са финтирани основните теми, по които минаваше разделение­то в двата парламента­рни вота.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Снимка Велко Ангелов | ?? Предизборн­ият слоган на “Има такъв народ” обещаваше “друго”
Снимка Велко Ангелов | Предизборн­ият слоган на “Има такъв народ” обещаваше “друго”

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria