Capital

Олимпиада в сянката на пандемията

-

Олимпийски­те игри, които в момента се провеждат в Токио, най-вероятно са найстранни­те в модерната им история. Те са без публика, състезател­ите и организато­рите са силно ограничени в придвижван­ето си, а маските се използват навсякъде, където това е възможно. Реалностит­е на (пост)ковид света. Въпреки отлагането им с цяла година, въпреки липсата на публика, игрите остават лъч на надежда, че светът може да се справи с предизвика­телството, а екстремнит­е обстоятелс­тва около тяхната организаци­я означават, че ще бъдат запомнени за дълго. България участва с 42-ма спортисти в 14 дисциплини и вече изненадващ­о взе медал. Антоанета Костадинов­а постигна първия си олимпийски медал на третите си олимпийски игри, спечелвайк­и сребро, като беше само на 0.9 точки зад руската златна медалистка, която пък постави олимпийски рекорд.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria