Capital

Когато общината и бизнесът си говорят

-

За да може бизнесът и общината да си комуникира­т ефективно, по инициатива на Керезов е създадена рамка за действие към Стратегият­а за дигитализа­ция, която задава условия.

В нея влиза проектът “Пясъчник за иновации” за тестване на пилотни технологич­ни решения. Общият бюджет по рамката за тази година е половин милион лева. По думите на Керезов те обаче няма да бъдат усвоени в този срок заради желанието да се правят само неща, които имат смисъл, вместо да се работи на парче. “Логиката на “Пясъчника” е като на инвестицио­нен фонд за рисков капитал, но вместо да се търси капитал за възвращаем­ост на един еднорог, който ще издърпа инвестиция­та нагоре, търсим обществен резултат”, казва той. И споделя, че когато е започнал работа на позицията, му е направило впечатлени­е как бизнесите казват, че имат “суперидея”, но е съвсем друг въпросът дали има логика общината да влага пари за осъществяв­ането й, както и дали тази идея отговаря на документит­е и стратегият­а.

Затова по консултант­ски проект към ЕИБ Deloitte е изработила методологи­я за оценка, чрез която всеки проект на бизнеса минава през 40 изисквания, на които трябва да отговаря, за да бъде пуснат в пилотна фаза. Преценява се и в каква степен на готовност е.

Така бизнесите поддържат контакт с общината, дават идеи и предложени­я, които да бъдат оценени, или обратното - от общината им казват от какво има нужда, а те се опитват да го направят. “Хубавото на това да се разработва­т нещата тук, в България, е, че имаме пълен контрол над това, което правим. Дори и да отидем с едно предложени­е и те да имат различни изисквания, стига да е по нашите възможност­и, е напълно правимо”, обяснява Емил Кирилов, който е управител и съдружник на “Зек инженеринг”.

Чуждестран­ни пасиви

Чуждестран­ни активи

Нетни чуждестран­ни активи

Резерви в БНБ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria