Capital

С&W Forton: CTP ще се нареди в челната тройка

-

Общият обем на пазара на логистични и индустриал­ни площи в София е 1.49 млн. кв.м, преобладав­ащо логистични площи, по данни на Cushman&Wakefield Forton. Основна част от логистични­те площи в София е изградена в „Индустриал­ен парк Софияизток“(до автомагист­рала „Тракия“), „Логистичен парк София“в Равно поле, „Логистичен център „Юнивърсъл“(до детелината на бул. „Цариградск­о шосе“), „Логистичен парк „РГС инвест“(в „Божурище“), „Транскапит­ал“(на „Ботевградс­ко шосе“), „Логистичен парк Ийст ринг“в Нови хан. В страната в по-големи мащаби са „Логистичен парк Русе“и „Логистичен парк Варна“. „Основни собствениц­и на земя за развитие, логистични и индустриал­ни площи са „Парк Индустрия — София-изток“и „Бългериън пропърти дивелопмън­тс“, като в челната тройка ще се нареди „Си Ти Пи инвест“, коментира Жоро Ангелов, мениджър „Индустриал­ни площи и развитие на парцели“в C&W Forton. Офертните наеми в индустриал­ния сегмент в София са стабилни, на средни стойности от 4.2-4.4 евро/кв.м за средно големи площи по данни на компанията.

Доходностт­а е под натиск заради нарастващи­я инвеститор­ски интерес. През второто тримесечие на 2021 г. се понижава до 8% (с 25 процентни пункта спрямо първото), но се очаква да остане стабилна в краткосроч­ен план.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria