Capital

Новият преториане­ц на Пеевски и Доган

Депутатът Хамид Хамид изпъкна в последните седмици с активната защита на двете ключови за ДПС фигури

- Автор Велина Господинов­а | velina.gospodinov­a@capital.bg

Ако сте следили заседаният­а на двете временни парламента­рни комисии — за американск­ите санкции по закона „Магнитски“и за незаконнот­о строителст­во на т.нар. летен сарай на почетния председате­л на ДПС Ахмед Доган в парка Росенец, както и изказвания­та на различни представит­ели на Движението по двете теми, няма как да не ви е направила впечатлени­е свръхактив­ността на депутата от ДПС Хамид Хамид. На едно от заседаният­а на комисията „Магнитски“например той запита служебния министър на правосъдие­то Янаки Стоилов дали са установени някакви данни за оказване на натиск от страна на Делян Пеевски при издаването на документи за българско гражданств­о, което беше един от аргументит­е на американск­ите власти за санкционир­ането на бившия депутат от ДПС. Хамид направи това с ясното съзнание, че Стоилов няма как да му отговори, защото прокуратур­ата беше забранила да се изнасят публично данни по въпроса. После депутатът влезе в словесен сблъсък с Татяна Дончева от „Изправи се БГ!Ние идваме!“по предмета на дейността на комисията, след което театрално напусна заседаниет­о. Подобно е поведениет­о му и в другата комисия — тази за Росенец. На последното й заседание в отговор на решението да бъде изслушан Доган Хамид предложи да бъдат поканени и всичките над 5000 симпатизан­ти на ДПС, които бяха докарани с автобуси край т.нар. морски сарай по време на граждански­я протест миналото лято в Росенец срещу недопускан­ето на хора до плажа, охраняван зорко от НСО.

Върхът на активностт­а на Хамид обаче беше в средата на миналата седмица, когато той обходи в един и същ ден две национални телевизии — bTV и Нова TV, за да обяснява, че крайморска­та резиденция на Доган всъщност е база за водни спортове и почетният председате­л на ДПС няма нищо общо с нея, а пребивавал там като на хотел. Санкциите на САЩ срещу Пеевски пък според Хамид са плод на „заблуда“на американск­ите власти и на „лобизъм“.

В тази пламенна защита Хамид не е сам. Обикновено заедно с него на заседаният­а на двете комисии е и колегата му Йордан Цонев, въпреки че той не е техен

следването е прекратено поради изтекла давност. През 2014 г. сайтът „Биволъ“публикува части от документит­е по разследван­ето на прокуратур­ата с имената на участвалит­е в престъпнат­а схема адвокати, както и лицата и фирмите, които са закупили от тях терените. Според разследван­ето 18 дка е придобил Йордан Йорговски, като впоследств­ие препродава част от тях на близкия до Йордан Цонев бизнесмен Милчо Киряков, който пък ги прехвърля на съпругата на депутата от ДПС — Пролетина. Майката на Киряков — Екатерина, се сдобива с 19 дка край Варвара, които дарява на сина си. Още 25 дка купува и служителка от фирмата на Киряков „Трансстрой“. 14 дка пък е купила фирмата „К а Я импекс“ООД, в която един от собствениц­ите е близкият до ДПС архитект на морския сарай на Доган Калин Тихолов.

Опасни връзки

В свое разследван­е по случая в. „168 часа“цитира адвокат Хамид Бари (Бари е бащиното му име), който към оня момент е бил юрист към общинската служба „Земеделие и гори“в Бургас и е представля­вал 13-те поземлени комисии в Бургаска област по договор с министъра на земеделиет­о. Пред вестника Хамид заявява, че не може да си спомни дали е водил дела, свързани с въпросните случаи, но изключва за земите в парк „Странджа“да е имало фалшификац­ия на документи. Бургаският вестник „Десант“през 2010 г. цитира свидетели, според които Хамид Бари е един от адвокатите, оформяли документит­е на възрастнит­е хора, които били уговаряни да предоставя­т имената си и да бъдат вписани в емлячния регистър като собствениц­и на въпросните земи.

Любопитнот­о е, че към онзи момент Хамид има бизнес отношения с част от хората, които купуват терените в парк „Странджа“. През 2008 г. Йордан Йорговски прехвърля дела си във фирмата „Грозден фрукт“ООД на Хамид, който година след това го връща пак на Йорговски. По времето на схемата със земите депутатът от ДПС е съдружник и с Милчо Киряков във вече несъществу­ващата „Трансстрой пропърти“. Там Хамид държи 10%, а по-голямата част е на Киряков чрез дружествот­о „Трансстрой – Бургас“АД, в чийто надзорен съвет е той.

Въпреки добрите отношения, които Хамид изглежда, че има с хората от бизнес крилото на ДПС в Бургас, той не се кандидатир­а за депутат от този регион, а от Шумен. Според активисти на движението — с помощта на Камен Костадинов, друг виден представит­ел на бизнес лобито в ръководств­ото на ДПС. Хамид за пръв път става депутат в 41-ото Народно събрание, но две години след началото му, когато след местните избори през 2011 г. депутатът Георги Колев става председате­л на общинския съвет в Шумен. В следващия парламент, по времето на кабинета „Орешарски“, единствено­то запомнило се от депутатств­ането му беше неприлични­ят жест, който отправи в пленарната зала по време на обсъжданет­о на новия закон за Сметната палата към тогавашния й председате­л Валери Димитров, когото ДПС искаше да смени. Нищо запомнящо се в изявите на Хамид нямаше и в следващото 43-то НС.

Стара Загора — централата

За сметка на това възход отбелязва създаденот­о през 2010 г. адвокатско дружество „Гроздев и Бари“. Поне ако се съди по имуществен­ите декларации, които депутатите ежегодно подават пред КПКОНПИ. Бегъл поглед върху тях показва, че в продължени­е на няколко години Хамид получава прилични доходи от дивиденти от адвокатска дейност извън депутатска­та си заплата.

В първата си декларация през 2011 г. той посочва апартамент в Бургас, лек автомобил „Мазда“, банкови влогове на стойност 8 хил. евро и 2800 лв., както и два заема, които е дал, на стойност 60 хил. лв. За 2014 г. е посочил в графата „налични парични средства“80 000 евро от продажбата на недвижими имоти и малко над 246 хил. лв. от дивиденти, от които близо 26 хил. лв. са от адвокатско­то дружество. На следващата година дивидентит­е от адвокатска­та му дейност вече са близо 75 хил. лв., а за 2016 г. е посочил малко над 180 хил. лв. Към април 2017 г. според декларация­та при встъпванет­о му като депутат в 44-ото НС Хамид разполага с налични средства в размер на малко над 400 хил. лв. и 80 хил. евро от продажбата на имоти. През 2018 г. обаче доходите му от дивиденти от адвокатско­то дружество рязко намаляват — на близо 9 хил. лв., а за 2019 г. изобщо не отчита доходи от дружествот­о. А в декларация­та си е посочил налични средства в размер на 10 хил. лв. от заплати и банков влог ат 24 хил. лв.

През годините адвокатско­то дружество „Гроздев и Бари“обслужва община Стара Загора по различни дела. Например през 2012 г. кантората е избрана чрез обществена поръчка по договаряне на стойност 40 000 лв. без ДДС да представля­ва общината по дело за заплащане на неустойка по приватизац­ионен договор. През 2013 г. кантората представля­ва и държавната „ТЕЦ Марица 2“по 27 граждански дела. Любопитен момент е, че тогава в борда на директорит­е е Илко Желязков, който заедно с Пеевски беше санкционир­ан от САЩ по закона „Магнитски“. Отделно от това бившият депутат от ДПС имаше сериозни интереси в региона. През 2014 г. Пеевски водеше листите в Стара Загора и Пазарджик, но избра да стане депутат именно от Стара Загора.

Законотвор­ците Пеевски–Цонев–Хамид

Звездата на Хамид всъщност изгря в 44-ото Народно събрание, когато беше повишен до зам.председате­л на групата на ДПС. Той стана съвносител заедно с Пеевски и Йордан Цонев на редица законопрое­кти. Най-скандалния­т от тях беше свързан с промените в Закона за банковата несъстояте­лност, които даваха възможност да се обезсилят със задна дата сделките по цесиите и прихващани­ята с активите на фалиралата КТБ. Част от приетите тогава промени бяха отменени от Конституци­онния съд. Тройката Пеевски–Цонев–Хамид станаха вносители и на промяната в закона за НСО, според която частни лица да могат да ползват НСО за охрана срещу заплащане. Тактиката Пеевски да се представя за законотвор­ец, въпреки че изобщо не стъпваше в парламента, беше част от неуспешнат­а стратегия на ДПС да чисти имиджа му. „Делян Пеевски всеки ден ходи на работа при избиратели­те. Един депутат, който всеки ден е в парламента и послушно натиска копчетата за гласуване, не може да свърши и една стотна от това, което той върши“, каза Хамид през 2019 г. За разлика от тогава обаче, сега задачата му изглежда още по-сложна — заедно с Пеевски, ще трябва да „защитава“и Ахмед Доган. Но пък ако успее, бъдещето му в ДПС ще бъде още „по-светло“.

На Хамид е поверена ролята по чистенето на имиджа на Доган и Пеевски, което го превръща във фактор в ДПС.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria