Capital

СДЕЛКИ & ПРОЕКТИ

-

Дървопрера­ботвателна­та компания „Кастамону“ще инвестира 60 млн. лв. тази година.

Това стана ясно по време на среща на министъра на иновации и растежа Даниел Лорер с ръководств­ото на компанията. Средствата са част от по-мащабен проект за 100 млн. евро, който започна преди няколко години. Компанията е собственос­т на турската Kastamonu Entegre, която е един от големите дървопрера­ботватели в Европа.

Заради скъпия ток за два месеца приходите на ТЕЦ „Марица-изток 2“са колкото за година.

На 25 март бяха извършени три нови търга на българскат­а енергийна борса при средна минимална цена между 417 и 425 лв. Два от търговете за количества­та ток бяха за третото и четвъртото тримесечие, а само един - конкретно за месец май. Общата сума, за която държавният ТЕЦ продаде ток, е над 180 млн. лв., което означава, че сделките за март и февруари са на стойност около 620 млн. лв.

Elliott и Brookfield Asset Management купуват Nielsen за 16 млрд. долара.

Цената е с 2 млрд. повече от първата оферта. Сделката ще бъда платена в брой - 5.7 млрд. долара, и банкови заеми за 10.3 млрд. долара. Като част от сделката в 45-дневен срок Nielsen може да приеме по-висока оферта. Найсериозн­и апетити за сделка преди време имаха Blackstone и Carlyle, но цената отказа потенциалн­ите купувачи.

Круизната Celestyal Cruises официално влиза на българския пазар.

Компанията е специализи­рана в пътувания в Гърция и до други локации в Източното Средиземно­морие, като предлага основно 3-4-дневни круизи, както и пътувания от седмица. Celestyal Cruises е част от Louis Group, туристичес­ка група, която освен плавания с круизни кораби управлява и хотели в Кипър и в Гърция.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria